Mladi v Srcu Slovenije

Razvojni center Srca Slovenije mlade ter mladinske organizacije vključuje v različne projekte in jih spodbuja k aktivni vlogi v družbi, omogoča izobraževanja v tujini v okviru Erasmus+ projektov ter jih povezuje z ostalimi lokalnimi akterji na različnih področjih. Mladi so namreč zelo pomemben sogovornik pri razvoju lokalnega okolja, zato jih je potrebno vključevati v različne projekte in poslušati!

V okviru  EUth projekta »Orodja in nasveti za mobilno in digitalno participacijo mladih po vsej Evropi« se je razvila spletna platforma OPIN za eParticipacijo mladih, ki jo Razvojni center Srca Slovenije promovira vsem mladinskim organizacijam v Srcu Slovenije in izven nje. Sedaj jo uporablja tudi Zveza prijateljev mladine Slovenije. Platforma se nadalje razvija v okviru projekta DIGY in je brezplačna za uporabo za vse organizacije iz Evrope, ki delujejo na področju mladih ali pa jih želijo aktivno vključiti v svoje projekte. Digitalna orodja so tista, ki lahko mlade bolj spodbudijo k sodelovanju, tako na lokalnih ravneh, kot tudi na ravni celotne Evropske unije.

Razvojni center Srca Slovenije mladinskim institucijam, mladim in drugim nudi podporo pri vseh korakih izvajanja participativnega projekta.

Vabljeni, da se pridružite OPIN skupnosti, katere končni cilj je vzpostavitev podpore za aktivno digitalno participacijo mladih. To bomo dosegli z delujočim forumom ter smernicami oz. navodili kako vključiti ter motivirati mlade k aktivni participaciji. OPIN skupnost je odlična priložnost za medsebojno izmenjavo, soustvarjanje izboljšav platforme ter evropsko povezovanje.

Za več informacij se obrnite na: anita.molka@razvoj.si ali 01 8962 710.

mladi

Zelo zanimiv projekt namenjen mladim je tudi KTASE »Ohranjanje tradicionalnih veščin s spodbujanjem socialnega podjetništva med mladimi«, ki postavlja v ospredje problematiko podeželskih območij, ki jih mladi zapuščajo. Tradicionalni obrtniki oz. rokodelci bodo imeli priložnost pokazati svoje delo, zbuditi zanimanje med mladimi in s pomočjo oblikovanih tečajev, delavnic in video posnetkov prenesti svoje znanje na mlajše generacije. Organizirale se bodo številne delavnice in tečaji, ki bodo mladim omogočili vstop v svet (socialnega) podjetništva. Projekt združuje delo z mladimi, tradicionalne veščine, medgeneracijsko učenje in socialno podjetništvo. Na ta način želimo prispevati k ohranjanju tradicionalnih obrti in dediščine v podeželskih okoljih, ter hkrati spodbuditi razvoj podjetništva.

V okviru projekta se bomo osredotočili na tri ključne cilje in sicer:

  • prenos tradicionalnih znanj in spretnosti iz starejših generacij na mlajše, z namenom ohranjanja tradicionalnih veščin,
  • predstaviti mladim koncept socialnega podjetništva in oblikovati tečaje in delavnice, ki jim bodo omogočili vstop v svet podjetništva,
  • spodbuditi mlade k uporabi osvojenih znanj o tradicionalnih spretnostih in socialnem podjetništvu tudi v praksi, ter s tem trženje oblikovanih produktov.

Za več informacij se obrnite na: tina.pregel@razvoj.si ali 01 8962 714.

Mladinske organizacije v Srcu Slovenije: