Razvojna fundacija Pogum

Razvojna fundacija Pogum podpira mlade talente iz Srca Slovenije. S programi in dejavnostmi mlade spodbuja k razmišljanju, podpira njihov ustvarjalni naboj in celostni razvoj. Sredstva za podporo mladih talentov pridobiva predvsems pomočjo prispevkov in donacij podjetij ter posameznikov. Na ta način spodbuja družbeno odgovornost podjetij, ki s svojim sodelovanjem pomagajo fundaciji odkrivati in razvijati talente mladih.


Poleg tega Razvojna fundacija Pogum daje tudi pobudo za nove pristope k vzgoji in izobraževanju. Vzgojitelje in učitelje spodbuja, da z otroki čim več časa preživijov gozdu in naravi. Nov pristop v predšolski in šolski pedagogiki, ki temelji na izkustvenem učenju, je Razvojna fundacija Pogum začela spodbujati leta 2012 v sklopu projekta Odprto učno okolje v gozdu, odobrenega na LAS Srce Slovenije. Izvedla je vrsto delavnic za otroke, pa tudi za vzgojitelje in učitelje v vrtcih in osnovnih šolah. Iz Srca Slovenije se ideja o odprtem učnem okolju v gozdu širi v slovenski prostor pa tudi v tujino (Hrvaška, Srbija, Črna gora in Makedonija).

Razvojna fundacija Pogum izvaja tudi programe za nadarjene otroke. Razvoj je namreč odvisen prav od mladih in uresničevanja njihovih talentov. Pomanjkanje programov za nadarjene otroke je že leta 2009 vodilo v organizacijo delavnic za nadarjene, ki jih je Razvojni center Srca Slovenije v sodelovanju z osnovnimi šolami iz Šmartna in Litije izvedel na Polšniku. Prav ta projekt je kasneje prerasel v ustanovitev Razvojne fundacije Pogum.
POSLANSTVO RAZVOJNE FUNDACIJE POGUM:
  • Razvoj zaupanja in upanja v lokalni skupnosti
  • Vzpostavljanje samostojnosti in odgovornosti pri mladih
  • Vzpostavljanje samozavesti in spoštovanja do mladih talentov
  • Razvoj in spodbujanje socialnega podjetništva med mladimi
VIZIJA: »S pogumom in srčnostjo mladih do trajnostnega razvoja«
 
VREDNOTE:
  • Vključenost
  • Modrost
  • Odgovornost
  • Ustvarjalnost
Razvojna fundacija Pogum je bila ustanovljena leta 2009 s strani Razvojnega centra Srca Slovenije. Je članica Združenja slovenskih ustanov – fundacij, ki uresničuje skupne potrebe in cilje tovrstnih ustanov na nacionalnem nivoju Republike Slovenije.
 
Predstavitvena zloženka Lokalne razvojne fundacije Pogum

AKCIJA ZBIRANJA SREDSTEV ZA MLADEGA KOŠARKARJA ANŽETA KOSA

Razvojna fundacija Pogum je avgusta 2013 podprla talentiranega košarkarja Anžeta Kosa iz Velike Preske blizu Litije. Ta se odpravlja na študij na Webber University v Združene države Amerike, kjer bo igral tudi v košarkarski ekipi univerze.

Na košarkarski akademiji Impact Basketball Academy na Floridi, ki jo je 19-letni Anže obiskoval eno leto, so ga zaradi izjemnega talenta letos aprila opazili trenerji iz treh univerz. Odločil se je za Webber University iz mesta Lakeland na Floridi, saj gre za eno izmed boljših univerz v južnem delu ZDA, kjer se igra odlična košarka. Ker je na trenerje naredil velik vtis, mu bodo plačali celotno šolnino za 4-letni študij športnega managementa. Priložnosti se je izjemno razveselil, saj mu to pomeni tako možnost igranja košarke kot tudi študija na visokem nivoju. Razvojna fundacija Pogum bo na svojem tekočem računu do konca letošnjega leta zbirala sredstva, ki jih Anže potrebuje za nadaljevanje svoje športne poti v Združenih državah Amerike. Štipendiranje namreč ne krije ostalih velikih str oškov, ki so povezani s študijem.

Talent mladega košarkarja so lahko podprli obiskovalci dogodka "Košarka - Dobrodelnost - Kultura", ki je potekal 22. avgusta v Športni dvorani Litija. S prostovoljnimi prispevki je bilo na prireditvi zbranih 760 EUR. 
 
Ustanova Razvojna fundacija Pogum
Naslov: Jerebova ulica 14, 1270 Litija
Telefon: 01 8962 710
Elektronska pošta: info@razvoj.si
DŠ: 26964449
TRR: SI56 0202 3025 7676 725 (NLB d. d.)

Dodatne informacije:
Aleksandra Gradišek