Starejši v Srcu Slovenije

Razvojni center Srca Slovenije si prizadeva za hitrejši razvoj okolja, ki bo prijaznejše za starejši del naše populacije. Redno se vključujemo v evropske projekte, ki nam omogočajo spoznavanje dobrih praks v tujini in na njihovi osnovi oblikujemo ukrepe za izboljšanje življenja starejših na našem območju. Naš končni cilj je izboljšana kakovost bivanja starejših. Za-to povezujemo ključne akterje na našem območju, jih vzpodbujamo in skupaj z njimi kreiramo nove projektne ideje in izvajamo razvojne projekte.

V letu 2019 smo začeli izvajati projekt EU_SHAFE, ki se izvaja v okvirju programa Interreg Europe. Sodelujemo s projektnimi partnerji iz Irske, Danske, Nemčije, Italije, Španije in Portugalske. Tujim partnerjem predstavljamo dobre prakse iz Slovenije, še več truda pa vlagamo v spoznavanje dobrih praks v tujimi in skupaj s slovenskimi organizacijami, ki delujejo na področju starejših, želimo oblikovati takšen ukrep, ki bo hitro in učinkovito izboljšal kakovost življenja starejših v našem okolju.

Preučujemo prakse iz štirih področji, ki jih je na prednostno listo uvrstila tudi WHO:

  • bivanjsko okolje
  • socialna participacija
  • komuniciranje in informiranje
  • zdravstvene in skupnostne storitve

Na območju Srca Slovenije so vzpostavljeni brezplačni prevozi namenjeni starejšim, ki imajo težave z mobilnostjo. Tako deluje v Občini Moravče Prostofer, ki ga naročite lahko na telefonu: 01 724 140 ali po elektronski pošti: alenka.prelovsek@moravce.si. Prevoze koordinira ga. Alenka Prelovšek. V Občini Litija in Občini Šmartno pri Litiji pa je vzpostavljena storitev Sopotniki. Brezplačen prevoz lahko naročite na telefonski številki 041 44 88 22.

Na območju Občine Kamnik deluje Zavod Oreli, ki povezuje in koordinira pomoč starejšim v občini. Zavod ima odprto svetovalnico za starejše, kjer jim poskušajo najti ustrezen odgovor na vsako njihovo vprašanje. Svetovalnico uspešno nadgrajujejo s koordinacijo prostovoljcev, ki starejšim lahko takoj priskočijo na pomoč.

V Srcu Slovenije delujeta tudi dva domova starejših občanov, in sicer Dom starejših občanov Kamnik ter  Dom Tisje, ki poleg institucionalnega varstva, začasnega in dnevnega varstva opravlja tudi storitve pomoči na domu za občane občin Litija in Šmartno pri Litiji.

Na območju Srca Slovenije delujejo naslednja društva upokojencev:

starejsi