Razpis 2020 - zaključen

Razvojni center Srca Slovenije objavlja

RAZPIS za pridobitev/podaljšanje pravice do uporabe kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE - zaključen

S kolektivno tržno znamko SRCE SLOVENIJE poudarjamo in izpostavljamo prepoznavnost ter kakovost tipičnih pridelkov, prehranskih izdelkov, rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega ter industrijskega oblikovanja z območja destinacije SRCE SLOVENIJE.

Za pridobitev kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE se lahko prijavijo registrirane pravne in fizične osebe, ki ponujajo izdelke, za katere se podeljuje pravica do uporabe kolektivne tržne znamke SRCE SLOVENIJE. Na ocenjevanje se lahko prijavijo fizične osebe z dejavnostjo, nosilci kmetijskih gospodarstev in podjetja iz občin Dol pri Ljubljani, Domžale, Hrastnik, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Radeče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin in Zagorje ob Savi.

Na četrto ocenjevanje lahko ponudniki prijavijo izdelke z naslednjih področij:

  • pridelki in prehranski izdelki (iz mleka, mesa, sadja, zelenjave, žit, zelišč, drugih rastlin …);
  • rokodelski izdelki ter izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja.

Prijavijo lahko do pet (5) izdelkov, pri čemer se serija izdelkov šteje kot en (1) izdelek.

V sklopu ocenjevanja bodo člani Ocenjevalne komisije ponovno preverjali tudi kakovost obstoječih pozitivno ocenjenih izdelkov iz prvega ocenjevanja v letu 2016, saj jim je pretekla pravica do uporabe znamke KTZ Srce Slovenije. Ponudniki bodo osebno pozvani k predložitvi izdelkov v ponovno ocenjevanje.

Ocenjevanje bo potekalo v četrtek, 15. oktobra 2020
, predvidoma v Litiji.

Pridelke, prehranske in rokodelske izdelke prijavite za ocenjevanje do ponedeljka, 5. oktobra 2020, do tega dne jih tudi dostavite oz. se dogovorite s koordinatorjem za kasnejši termin dostave. Ponudniki dostavite za ocenjevanje en (1) primer rokodelskega izdelka oz. dva (2) primera prehranskih izdelkov. Razvojni center Srca Slovenije lahko zadrži izdelke za potrebe predstavitev in promocij.

Pri ustvarjanju imejte ponudniki v mislih primernost izdelkov za prodajne kotičke v Srcu Slovenije. Poudarek pri ocenjevanju izdelkov je v povezanosti izdelka z lokalnim okoljem oz. območjem Srca Slovenija (ta naj se odraža v zgodbi izdelka), na celostni podobi izdelka (etiketa, embalaža), na trženjskem vidiku (ekonomska vrednost izdelka, primernost izdelka za trg, cena, možna količina izdelkov), dodatne točke lahko dobite tudi tisti prijavitelji, ki ste bili za svoje izdelke že nagrajeni. Pri prehranskih izdelkih se poleg omenjenega ocenjuje še čim bolj lokalni izvor živil, videz izdelka ter seveda vonj in okus. Pri rokodelskih izdelkih pa bo ocenjevalna komisija preverila še kakovost, tehnološki proces izdelave, izvor gradiv (višjo oceno dobijo izdelki z lokalnimi gradivi), povezanost s kulturno dediščino območja, celovitost in aplikativnost izdelka, vzgojne in izobraževalne vsebine ter likovno estetske, umetniške oz. oblikovalske sestavine.

Obrazci za prijavo na razpis so objavljeni spodaj, dobite pa jih lahko tudi osebno na Razvojnem centru Srca Slovenije, Kidričeva cesta 1, 1270 Litija.

Razpisna dokumentacija:

Obrazci, ki se jih izpolni in odda:

Več informacij:


Mojca Štepic, direktorica
Razvojni center Srca Slovenije

Litija, 22. 6. 2020