Kontakti

Obiščete lahko naslednje VEM točke Srca Slovenije:

VEM točka LITIJA

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija Telefon: 01 896 27 14, e-pošta: suzana.medved@razvoj.si 

Uradne ure: po predhodni najavi

Vstopne točke VEM so tudi vse izpostave AJPESa, upravne enote in krajevni uradi, sedeži obrtnih in gospodarskih zbornic, Davčna uprava RS in JAPTI.