Zgodovina razvoja znamke

2002 - 2005: »Prvi koraki«

 • Začetek skupnega sodelovanja med občinami na medregijskih projektih

2006: »Prepoznavanje potreb po sodelovanju«

 • Ustanovitev Razvojnega partnerstva središča Slovenije (RPSS) med 8 občinami (Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče, Radeče, Šmartno pri Litiji, Zagorje ob Savi) in izdelan Območni razvojni program
 • Izdelan prvi marketinški koncept povezanega območja Razvojnega partnerstva Središča Slovenije z uporabo besedne zveze Srce Slovenije
 • 1 pridobljen evropski projekt

2007: »Registracija znamke«

 • Vris Srca Slovenije v zemljevid (16 občin)
 • Registracija znamke, zaščita logotipa in imena
 • Ustanovitev javno-zasebnega partnerstva LAS Srce Slovenije z 29 člani

2008: »Razvoj in promocija znamke«

 • Oblikovanje Smernic za upravljanje z znamko Srce Slovenije in Priročnika celostne grafične podobe
 • Javno lansiranje znamke Srce Slovenije
 • Prva delavnica z zunanjimi deležniki s predstavitvijo in snovanjem razvojnih korakov znamke
 • 1 pridobljen evropski projekt
 • Predstavitvene in promocijske aktivnosti: sejem AGRA, fotografska razstava »Mozaik Srca Slovenije« o dediščini območja, publikaciji »Namigi za doživeta potepanja po Srcu Slovenije« in »Kamniška Bitrica - Zelena os regije«

2009: »Razvoj in promocija znamke«

 • Imenovanje Strokovno-upravljavskega sveta znamke Srce Slovenije
 • Vzpostavitev Odbora za upravljanje znamke Srce Slovenije
 • 1 pridobljen evropski projekt
 • Predstavitvene in promocijske aktivnosti: sejem Turizem in prosti čas, sejem AGRA, Arboretum Volčji potok, festival »Poletje v Srcu«, dogodek v okviru projekta »Abrahamov ključ Srca Slovenije«
 • Izdane publikacije: Koledar prireditev v Srcu Slovenije za leto 2009, promocijski film o Srcu Slovenije, »Vodnik po podeželju Srca Slovenije«

2010: »Razvoj in promocija znamke«

 • Sprejem občin Mengeš in Domžale v RPSS
 • Podpisan dogovor o sodelovanju z Razvojno agencijo Severovzhodne regije iz Makedonije
 • Makedonci in Estonci na ogledu dobrih praks v Srcu Slovenije
 • 3 pridobljeni evropski projekti
 • Predstavitvene in promocijske aktivnosti: posvet v Državnem svetu RS, turistični sejem na Finskem, svetovna razstava Expo na Kitajskem, sejem Turizem in prosti čas, sejem AGRA, Arboretum Volčji potok, znanstvena konferenca o turizmu v Portorožu, prireditev »Podeželje v mestu«, razstava Api-Expo v Ljubljani, dogodek v okviru projekta »Abrahamov ključ Srca Slovenije«
 • Izdane publikacije: Koledar prireditev v Srcu Slovenije za leto 2010, pravljica »Radovedni vrabček Čivi v Srcu Slovenije«

2011: »Razvoj in promocija znamke«

 • Sprejem občin Ivančna Gorica in Šentrupert v Razvojno partnerstvo Središča Slovenije
 • Nadgradnja strateških dokumentov znamke Srce Slovenije, ločitev korporativne znamke od znamke za javno uporabo
 • Potrditev dokumenta Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije
 • Sprejet program Lokalna samooskrba v Srcu Slovenije
 • Priznanje »InLoCom« za projekt vzpostavitve in razvoja znamke Srce Slovenije
 • 4 pridobljeni evropski projekti
 • Predstavitvene in promocijske aktivnosti: mednarodna »InCo konferenca« v Državnem svetu RS, Slovenska turistična borza, dogodek »Evropohod«, sejem Turizem in prosti čas, sejem AGRA, dogodek v okviru projekta »Abrahamov ključ Srca Slovenije«
 • Izdane publikacije: Koledar prireditev v Srcu Slovenije za leto 2011, elektronski informator »Dober glas iz Srca Slovenije«, stenski koledar Srce Slovenije z motivi tradicionalnih obrti z območja

2012: »Razvoj in promocija znamke«

 • Podpisani dogovori o sodelovanju z Občino Derventa (Bosna in Hercegovina), Regionalno agencijo za ekonomski razvoj Šumadije in Pomoravja (Srbija), Fakulteto za turistične študije – Turistica (Slovenija)
 • Lansiran turistični produkt »Karavaning po Srcu Slovenije«
 • Srbi, Makedonci, Albanci, Bolgari in Litvanci na ogledu dobrih praks v Srcu Slovenije
 • Nagrada za fotografijo »Let Us Lead You« na mednarodnem fotografskem natečaju Images of Rural Europe
 • Postavitev pozdravnih tabel z znakom Srca Slovenije na medobčinskih lokalnih cestah
 • 9 pridobljenih evropskih projektov
 • Ustanovljen »Konzorcij vrtcev in šol Srca Slovenije«
 • Predstavitvene in promocijske aktivnosti: festival »Schinkenfest« v Avstriji, »Festival kulinarike« na Hrvaškem, turistični sejem »Sajam Seoskog turizma« v Srbiji, mednarodna znanstvena konferenca »Management, Knowledge and Learning« v Celju, sejem »Kamping&Karavaning«, sejem »Narava-zdravje«, Festival za tretje življenjsko obdobje, Forum NVO Obalno-kraške regije, 2. slovenski podeželski parlament, posvet »Lokalna hrana – priložnosti za nove zaposlitve«, prireditev »Podeželje v prazničnem mestu«, lokalni sejmi, dogodki v okviru projekta »Abrahamov ključ Srca Slovenije«
 • Izdane publikacije: Koledar prireditev v Srcu Slovenije za leto 2012, zgibanka Srca Slovenije, zloženka »Plečnik v Srcu Slovenije«, kolesarski vodič »S kolesi po Srcu Slovenije«, Karavaning karta po Srcu Slovenije, elektronski informator »Dober glas iz Srca Slovenije«, brošura »Pridelano s srcem«, brošura »Naše kulturno bogastvo«

2013: »Razvoj in promocija znamke«

 • Preimenovanje Centra za razvoj Litija v Razvojni center Srca Slovenije
 • Odprta Energetska pisarna Srca Slovenije v sodelovanju z gospodarstvom
 • Odprta Turistična točka Srca Slovenije v Litiji in Šentrupertu
 • Lansirani »Zelenjavni vrtovi v Srcu Slovenije«
 • 1 pridobljen evropski projekt
 • Izstop občin Domžale in Lukovica iz RPSS
 • Priznanje za izjemne dosežke na s strani Mednarodnega inštituta za napredne študije v sistemskem raziskovanju in kibernetiki (IIAS) iz Kanade
 • Predstavitvene in promocijske aktivnosti: organizacija »Konference o inovativnih lokalnih skupnostih«, mednarodna poslovna borza Conventa 2013, športno-rekreativna prireditev »Dan kolesarjenja po Srcu Slovenije, festival kulinarike »Gastro stol« na Hrvaškem, konferenca »Energetsko učinkovite lokalne skupnosti«, lokalni sejmi, dogodki v okviru projekta »Abrahamov ključ Srca Slovenije«
 • Izdane publikacije: Koledar prireditev v Srcu Slovenije za leto 2013, elektronski informator »Srce Slovenije Info«