Razvojno učinkovito

Srce Slovenije je razvojno naravnano območje v osrčju Slovenije, ki si uspešno utrjuje svojo edinstveno pot in postaja vse bolj prepoznavno tako v Sloveniji kot tujini.

Pomembno orodje pri uresničevanju lokalnega razvoja na območju Srce Slovenije je Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije, preko katere namenja Evropska unija prebivalcem območja finančna sredstva za razvoj podeželja. S pomočjo teh sredstev je bilo uresničenih že blizu 100 projektov v občinah Dol pri Ljubljani, Kamnik, Lukovica, Moravče, Litija in Šmartno pri Litiji.

Cilj razvojnega delovanja je povezati organizacije in posameznike, ki na območju delujejo z razvojnim poslanstvom, izboljšati kakovost življenja, spodbuditi trajnostno rabo naravnih in družbenih potencialov ter povečati vlaganje v projekte za napredek posameznih krajev in območja kot celote. 

O aktualnih razvojnih priložnostih pišemo vsak mesec v spletnem informatorju Srce Slovenije info

Več informacij: LAS Srce Slovenije, 01 - 89 62 713, las@razvoj.si