O znamki Srce Slovenije

SRCE SLOVENIJE je dom in je cilj, je prostor in je ideja, je preteklost in je prihodnost hkrati.

Srce Slovenije je dom ljudi, ki živijo na območju v obliki srca, utripajočega okoli geometričnega središča Slovenije. Gostoljubje srčnih ljudi in posebnosti srčnega prostora so cilj obiskovalcev, ki na območju od Kamniških Alp do dolenjskih gričev, od obrobja Ljubljane do ravnic ob reki Savi, najdejo nove navdihe za oddih in sprostitev. Srce Slovenije je prostor izzivov in priložnosti za ustvarjanje, samouresničevanje in kakovostno bivanje. Srce Slovenije v okolju s presenetljivimi naravnimi danostmi povezuje podjetne ideje s turizmom in s trajnostnim razvojem.

S spoštovanjem tradicije tu nastaja prihodnost regije in Slovenije. Za ljudi, ki znajo in hočejo živeti bolje!   

POSLANSTVO Srca Slovenije je razvijati prostor v katerem rad živim, ker lahko v njem ustvarjam, se samouresničujem ter obenem kakovostno bivam. Sooblikujemo zaokroženo območje v osrčju Slovenije, v katerem človek rad deluje, ustvarja in živi. Povezujemo posameznike, občine, iniciative, projekte, izdelke, stroitve itd. ter omogočamo edinstvene izkušnje in doživetja. Tako tistim, ki so v tem okolju doma kot tistim, ki vanj vstopajo z različnimi pričakovanji in cilji. Prepletamo področja podejtništva, turiszma in okolja v najširšem smislu.

VIZIJA Srca Slovenije je biti prostor priložnosti.

VREDNOTE Srca Slovenije:

  • Edinstvenost in ustvarjalnost kot izraz identitete območja
  • Varnost, s čimer se zagotavlja trajnostni razvoj
  • Mreženje, ki priča o pomenu in dodani vrednsoti povezovanja
  • Odličnost v vseh aktivnostih, ki se izvajajo ter izdelkov in storitev, ki se pod znamko Srce Slovenije ponujajo na trgu.

Lastnik in upravljalec znamke Srce Slovenije je Razvojni center Srca Slovenije d. o. o.