Kolektivna tržna znamka Srce Slovenije

O kolektivni tržni znamki Srce Slovenije

Kvalitetne rokodelske izdelke ter pridelke in prehranske izdelke z območja Srce Slovenije nagrajujemo od leta 2016 z znakom kakovosti. Posebna oznaka - srček kakovosti - na izdelkih predstavlja dodano vrednost, ki gradi trajno zaupanje potrošnika v naše izdelke. Označba kakovosti potrošniku olajša nakup, saj zagotavlja, da je izdelek, ki ga iščejo, kakovosten. Tržna znamka izraža tudi, da določen izdelek prihaja z območja Srce Slovenije.

KBZ Srce Slovenije je od leta 2022 članica Mreže kolektivnih blagovnih znamk Slovenije, ki jih je razvilo podjetje ProVITAL d. o. o. po modelu Izvorno Slovensko.

Razvojni center Srca Slovenije objavlja enkrat letno razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne tržne znamke Srce Slovenije (krajše KTZ Srce Slovenije).

Za pravico do uporabe kolektivne tržne znamke Srce Slovenije lahko kandidirajo ponudniki iz občin Dol pri Ljubljani, Domžale, Hrastnik, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Radeče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin in Zagorje ob Savi.

Za napoved ocenjevanj spremljajte objave na www.srce-slovenije.si, na spletni strani www.razvoj.si in v spletnem informatorju Srce Slovenije info.

V ocenjevalni komisiji sodelujejo naslednji strokovnjaki:

  • dr. Tanja Lešnik Štuhec, svetovalka za načrtovanje turizma in gostinstva,
  • prof. dr. Janez Bogataj, etnolog,
  • Janez Bratovž, kuharski mojster,
  • Franci Jezeršek, kuharski mojster in
  • Matej Zupančič, oblikovalec.

Prejemniki pridobijo s certifikatom KTZ Srce Slovenije pravico do uporabe znaka kakovosti Srce Slovenije na svojih izdelkih. Pravico je potrebno obnavljati na štiri leta s predložitvijo v ponovno ocenjevanje oz. preverjanje kakovosti.

Seznam certificiranih izdelkov s KTZ Srce Slovenije:

Seznam prejemnikov certifikata KTZ Srce Slovenije:

Peta podelitev certifikatov je potekala 10. maja 2022 v Mestnem muzeju Litija.

Tretjemu ocenjevanju izdelkov je sledila podelitev certifikatov v Erbergovih paviljonih v Dolu pri Ljubljani, 17. junij 2019.


Slovesna podelitev certifikatov po drugem ocenjevanju v Mekinjskem samostanu v Kamniku, 30. avgust 2018.

Prve certifikate s KTZ Srce Slovenije smo podelili ponudnikom na gradu Bogenšperk v Šmartnem pri Litiji, 27. maj 2016.