Postanite uporabnik znamke Srce Slovenije

Nosilci znamke Srce Slovenije

Po sklepu županov Razvojnega partnerstva središča Slovenije lahko znamko Srce Slovenije uporabljajo v promocijske namene brezplačno, pod pogojem, da občina, kjer ima organizacija sedež, sofinancira izvajanje programa Razvojnega partnerstva središča Slovenije (RPSS). To so občine Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija, Mengeš, Šentrupert in Šmartno pri Litiji.

Poleg tega mora organizacija pred uporabo znaka pridobiti soglasje lastnika zaščitene znamke na način, da:

  • izpolni Vlogo za pridobitev dovoljenja za uporabo znamke Srce Slovenije in jo pošlje na naslov Razvojni center Srca Slovenije, Jerebova ulica 14, 1270 Litija;
  • upošteva pravilno uporabo znamke, ki je določena s Priročnikom celostne grafične podobe;
  • pred izvedbo (tiskom) pošlje predogled uporabe logotipa Srce Slovenije v potrditev.


Za informacije v zvezi z uporabo znamke Srce Slovenije lahko pokličete na telefonsko številko: 01 - 896 27 17 ali pišete na ana.savsek@razvoj.si.