Samooskrbno s hrano

V Srcu Slovenije ima lokalna samooskrba s hrano pomembno mesto, saj prispeva h kvaliteti življenja prebivalcev in ohranjanju našega okolja. V Srcu Slovenije smo prvi v Sloveniji povezali šole in vrtce s pridelovalci hrane v kratko oskrbno verigo ter bili v letu 2015 za to nagrajeni s strani Evropske mreže za razvoj podeželja.

Med prvimi v Sloveniji smo pristopili tudi k ocenjevanju kakovosti lokalnih prehranskih pridelkov. Danes nosi znak preverjene kakovosti Srca Slovenije (certifikat kolektivne tržne znamke Srce Slovenije) že 26 prehranskih ponudnikov. V naši mreži prehranskih ponudnikov pa so še mnogi drugi kmetje in lokalni pridelovalci hrane.

Se želite pridružiti Mreži prehranskih ponudnikov Srca Slovenije? Kontaktirajte nas.

Več informacij:
Razvojni center Srca Slovenije, Tina Pregel,  T: 01 89 62 714, E: tina.pregel@razvoj.si