Registracija s.p.

Za registracijo s.p. se lahko na VEM točki oglasite kadarkoli v času uradnih ur.

Na vstopni točki VEM za vas oddamo vse potrebne obrazce za uspešno registracijo s.p.. Da bi postopek potekal hitreje podajamo nekaj informacij, na katere se je dobro pripraviti pred prihodom na VEM točko, da bo registracija izvedena v najkrajšem času in uspešno.

Za registracijo s.p.-ja potrebujete vašo davčno številko in osebni dokument za identifikacijo
V kolikor poslovnega naslova podjetja ne boste imeli v prostorih, ki so 100% v vaši lasti, morate ob registraciji priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da dovoljuje poslovanje na tem naslovu.
Za oddajo vloge za obrtno dovoljenje pa tudi originalno spričevalo o zaključeni izobrazbi. 

1. Registracija s.p. v Poslovni register Slovenije na AJPES-u

Pri postopku registracije s.p. na AJPESu se vpiše osnovne podatke o podjetju:

 • ime podjetja
 • sedež/naslov podjetja
 • dejavnosti podjetja
 • morebitne dodatne zastopnike s.p. (ni obvezno)
 • morebitne poslovne enote podjetja (ni obvezno)
 • hkrati pa se podpiše izjavo, da imate iz svojih prejšnjih poslovanj plačane vse obveznosti

Ime podjetja za samostojne podjetnike - s.p.

Ime podjetja za samostojne podjetnike je vezano na glavno dejavnost podjetja ter ime in priimek nosilca ter dodatek s.p., ki označuje pravni status podjetnika. 
Podjetnik ima možnost dodatnega fantazijskega imena, ki ga bi lahko imenovali tudi marketinško ime. Če pri ostalih delih imena podjetja ni možno izbirati, tu lahko in je to ime pomembno tudi v marketinške namene, zato je o njem potrebno dobro razmisliti, saj lahko gradimo celotno zgodbo in vizijo podjetja na fantazijskem nazivu. 

Pomembno dejstvo je tudi,  da se mora fantazijski naziv jasno ločevati ob obstoječih registiranih pravnih oseb v Sloveniji. V nazivu podjetja ravno tako ne sme biti tujk (razen latinskih in starogrških besed - mrtvi jeziki), ravno tako pa lahko v imenu podjetja uporabljate le črke slovenske abecede. Izjema velja, če so črke tujih abeced v imenu ali priimku.

Dolgo ime podjetja

Dolgo ime je obvezno. Obvezne sestavine dolgega imena s.p. so: dejavnost, ime priimek, s.p.

Primeri dolgega imena:

 • Računovodski servis Marija Zupančič s.p.
 • Trgovina z oblačili Peter Trgovec s.p.
 • Gradbeno podjetje Sandi Zidak s.p.

Kratko ime podjetja

Kratko ime ni obvezno. Kratko ime je dolgo ime brez oznake dejavnosti: ime priimek s.p. in se uporablja pogosteje (v dopisih, oglaševanju, na vizitkah ipd.)

Primeri kratkega imena:

 • Marija Zupančič s.p.
 • Peter Trgovec s.p.
 • Sandi Zidak s.p.

Neobvezno fantazijsko/ izmišljeno ime

Samostojni podjetnik lahko pred obvezne sestavine dolgega in kratkega imena postavi tudi fantazijsko oz. izmišljeno ime (fantazijsko ime se uporablja za marketing podjetja).

Primeri dolgega imena + dodano fantazijsko ime:

 • RAČUNKO, Računovodski servis Marija Zupančič s.p.
 • NOVA OBLEKA, Trgovina z oblačili Peter Trgovec s.p.
 • HIŠA, Gradbeno podjetje Sandi Zidak s.p.

Primeri kratkega imena + dodano fantazijsko ime:

 • RAČUNKO, Marija Zupančič s.p.
 • NOVA OBLEKA, Peter Trgovec s.p.
 • HIŠA, Sandi Zidak s.p.

Sedež podjetja

Sedež podjetja je kraj (npr. Mengeš), v katerem boste imeli naslov, poslovni naslov pa je poštni naslov z ulico (Slovenska cesta 28, Mengeš). Za poslovnih naslov lahko določite katerikoli poštni naslov v Slovenije, vendar morate v primeru, da niste 100 % lastnik objekta na poslovnem naslovu po noveli Zakona o gospodarskih družbah-1H od 9.10.2013 dalje, prijavi za vpis ali prijavi za vpis spremembe poslovnega naslovapriložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Če je (so)lastnikov objekta več, mora izjavo podpisati vsak posamezni (so)lastnik. Zadostuje že overovitev na upravni enoti, ki stane 1,35 EUR. 

AJPES novega podjetja ne bo vpisal v poslovni register (s tem podjetje ne bo poslovno operativno), dokler na bo priložena izjava lastnika ali vseh solastnikov objekta na poslovnem naslovu. 

Če podjetnik v PRS vpiše poslovni naslov, na katerem nima dovoljenja za poslovanje, se skladno z 688. členom ZGD-1 kaznuje z globo od 600 do 1600 EUR.

Dejavnosti podjetja

Podjetnik lahko registrira več dejavnosti, tudi na popolnoma različnih področjih. Na VEM točki vam bomo lahko registrirali vse želene dejavnosti, vendar mora podjetnik pred pričetkom izvajanja obrtnih dejavnosti ali dejavnosti, pri katerih področna zakonodaja zahteva imetje licence, koncesije ali vpise v registre pri različnih ministrstvih, pridobiti ta potrdila, da lahko uradno prične z izvajanjem teh dejavnosti in izdajanjem računov. 

Vse možne dejavnosti, ki jih lahko izvajate v Sloveniji, boste našli v standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008). Povezava do Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD 2008):
Za registracijo dejavnosti morate zabeležiti kodo dejavnosti s petimi številkami, npr. 56.300 Strežba pijač, 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje, …

Za olajšanje iskanja dejavnosti predlagamo pregled registriranih dejavnosti vam podobnih samostojnih podjetnikov v AJPESovem iskalnikom po poslovnemu registru podjetij >> http://www.ajpes.si/prs/
Da boste lahko preverili dejavnosti, morate najprej izvesti postopek vaše registracije na portalu (desno zgoraj), ki je brezplačna.

Določene dejavnosti zahtevajo pridobitev obrtnega dovoljenja, ki ga pridobite na podlagi primerne izobrazbe ali opravljenega NPK ali mojsterskega izpita na področju dejavnosti.
Nova Uredba o obrtnih dejavnosti je bila sprejeta 26. julija 2013 in je močno skrčila seznam dejavnosti, za katere morate pridobiti obrtno dovoljenje. Uradni_list_RS_063_2013_Uredba_o_obrtnih_dejavnostih.pdf

Postopek za pridobitev obrtnega dovoljenje opisuje pravilnik: 
Pravilnik_o_postopku_izdaje_obrtnega_dovoljenja.pdf

Opravljanje določenih dejavnosti opredeljuje področna zakonodaja, pogoji katerih so objavljeni v priročniku Pogoji za opravljanje dejavnosti

2. Oddaja davčnih podatkov za s.p. 

Ob registraciji podjetja je obvezno v 8 dneh oddati tudi davčne podatke za novi s.p. na davčno upravo, ki ga za vas lahko oddamo tudi na VEM točki z obrazcem Oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika.

Pri oddaji tega obrazca je potrebno vedeti:

 • ali ste lastnik kakšne druge kapitalske družbe (d.o.o, d.d) z več kot 25 %
 • kdo vam bo vodil računovodstvo (naziv firme in davčna številka), če si ga ne boste sami,
 • na kakšen način boste vodili poslovne knjige (normirani stroški, enostavno ali dvostavno knjigovodstvo) in
 • oceno prihodkov in odhodkov od začetka poslovanja podjetja do konca koledarskega leta (za določitev akontacije dohodnine ali davka od dobička).

V primeru, da boste imeli zunanje računovodstvo, priporočamo, da se pred oddajo te vloge pogovorite z njim. 

3. Prijava S.P. v obvezna socialna zavarovanja / SAMOZAPOSLITEV v s.p.

Če nosilec dejavnosti nima urejenega obveznega socialnega zavarovanja po drugi prednosti zavarovalni podlagi, pomeni registracija s.p. tudi samozaposlitev in prijavo v obvezna zdravstvena zavarovanja (obrazec M-1).

V kolikor gre za popoldanski s.p. (nosilec je redno zaposlen za 40 ur pri drugem delodajalcu), tega obrazca ni potrebno oddati.

Za nemoteno delo je potrebno vedeti vašo zaključeno stopnjo izobrazbe ter naziv izobrazbe. Povprašali vas bomo tudi po nazivu delovnega mesta in opisu dela.

V primeru, da imate podjetje registrira invalid, ki ima priznano določeno stopnjo invalidnosti, s seboj prinesite tudi odločbo ZPIZ-a. 
Obstaja tudi možnost kritja prispevkov za mlade mamice strani Centrov za socialno delo, pri čemer velja, da CSD krije polovico prispevkov do otrokovega 3. leta starosti, v primeru 2 ali več otrok pa do 6. leta starosti mlajšega otroka. 

4. Oddaja vloge DDV-P2 (davčni zavezanec – ni obvezno)

Ob registraciji podjetja še ne postanete zavezanec za DDV, oz. DDV ne zaračunavate in ga tudi ne obračunavate. V Sloveniji imajo mali podjetniki možnost, da po zakonu o DDV niso davčni zavezanci do presega prometa 50.000 EUR na letni ravni, zato oddaja obrazca DDV-P2 ob registraciji podjetja ni obvezna. 

V kolikor se podjetnik ob ustanovitvi želi postati davčni zavezanec (bodisi zaradi poslovanja izključno s pravnimi osebami, ki so davčni zavezanec ali velikega stroška vhodnega DDV ob pričetku poslovanje), ima možnost prostovljnega vstopa v sistem DDV. OPOZARJAMO, da je podjetnik v tem primeru obvezan uporabljati obračun DDV najmanj 60 mesecev (5 let). 

Pri vaši odločitvi vam lahko pomaga članek na podjetniškem portalu, na podlagi katerih se boste verjetno lažje odločili. 

Večina podjetij, ki se ukvarja s trgovino želi biti čim prej davčni zavezanec, da lahko poračunavajo DDV, saj s tem dobijo povrnjen začetni stroške DDV ob nabavi prvih zalog. Ker je vsako podjetnPredlagamo pogovor z računovodskim servisom, ki vam bo vodil poslovne knjige. .

Kako postati davčni zavezanec (DDV)?

Pomembno dejstvo je, da ob registraciji podjetja še ne postanete davčni zavezanec.

To postanete PO registraciji na 2 načina:

a) prostovoljna vključitev v sistem DDV (obrazec DDV-P2)
Če želite biti DDV zavezanec, pri nas na VEM točki ali izpostavi DURS pod katero spadate izpolnite in oddate obrazec DDV-P2. DDV zavezanec boste postali šele takrat, ko boste prejeli od DURS odločbo. Do takrat pa ne smete, tako kot druga podjetja, ki niso DDV zavezanci:

 • obračunaviti v svojih cenah DDV
 • prikazovati DDV na izdanih računih
 • si odbijati vstopni DDV (zato pazite, da se nakupa opreme ali drugih večjih produktov lotite šele po prejetju odločbe od DURS).

V primeru prostovoljne vključitve v sistem DDV bo DURS od vas največkrat zahteval dopolnitve vloge z določenimi vnaprej dogovorjenimi posli (pogodbe o poslovnem sodelovanju, …ipd.), s katerimi boste dokazali dolgoročnost obstoja podjetje in tekoče plačevanje DDVja. V primeru prostovoljne vključitve po 3 . odstavku 94. člena ZDDV-1 morate biti v sistem DDV vključeni najmanj 60 mesecev (5 let). 

b) obvezna vključitev v sistem DDV (obrazec DDV-P2)
V trenutku ko v vašem podjetju dosežete v obdobju zadnjih 12 mesecev 50.000 EUR obdavčljivega prometa (povedano preprosto: ko bo seštevek vaših izdanih računov presegel 50.000 EUR), morate na DURS, Dunajska 22 v Ljubljani poslati izpolnjen obrazec DDV-P2, ki ga lahko ravno tako izpolnite in oddate na VEM točki, in se tako vključite v sistem DDV.

Po registraciji podjetja

Od AJPESA s priporočeno pošto prejmete sklep o vpisu podjetja v poslovni register, s katerim lahko na banki odprete poslovni račun podjetja*, preko katerega boste poslovali. 

Po registraciji podjetja je potrebno čim prej narediti še:

 • zdravniški pregled za zaposlene
 • izpit iz varstva pri delu
 • oceno tveganja za podjetje

V primeru, da niste prejeli vseh odgovorov se obrnite na naše svetovalce na VEM točkah.

* Namesto poslovnega računa podjetja lahko odprete dodaten osebni račun, saj zakonodaja predvideva ločen transakcijski račun in ne nov poslovni račun. V tem primeru morate Davčno upravo Republike Slovenije pisno obvestiti, da se ta račun uporablja samo za namene poslovanje podjejta.