Razpisi in viri financiranja

Na tem spletnem portalu vam predstavljamo možne razpise na katere lahko kandidirajo podjetja. Aktualni razpisi so objavljeni na vstopni strani portala Srce Slovenije. Pri večini razpisov vam lahko pomagamo pri pripravi razpisne dokumentacije in vsebinski koordinaciji ter administrativnem in finančnem vodenju prijavljenih projektov.

Razpisna sredstva ministrstev

Ministrstva razpisujejo namenska sredstva, ki jih je potrebno vložiti v vnaprej predpisane projekte. Predvsem se splača slediti razpisom Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoMinistrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.


Razpisna sredstva občin Srca Slovenije

Preverite na spletni strani vaše občine, če morda podpira projekte podjetnikov.
Primer:

Finančne spodbude Zavoda za zaposlovanje

Zavod za zaposlovanje ima različne finančne spodbude za zaposlovanje težje zaposljivih oseb in usposabljanje delavcev. 

Javna povabila in razpisi Zavoda za zaposlovanje vam omogočajo nepovratna sredstva za zaposlitev in usposabljanje novih sodelavcev.

Razpisi in pobude javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma SPIRIT

Z združitvijo institucij Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Slovenske turistične organizacije in Javne agencije za tehnološki razvoj RS je nastala agencija, ki slovenskemu gospodarstvu zagotavlja podporo na usklajen, pregleden in celovit način na najpomembnejših področjih slovenskega gospodarstva. Področje dela:

Slovenski podjetniški sklad

Razpisi Slovenskega podjetniškega sklada  ponujajo nižje obrestne mere za kredite, ugodnejše pogoje odobritve kreditov (nižji stroški, daljša ročnost, moratorij, ipd.), garancije za investicijske kredite najete pri poslovnih bankah v Sloveniji in subvencije (nepovratna sredstva).

Regionalne garancijske sheme

Sheme zagotavljajo finančne vire za razvoj MSP, vendar delujejo regionalno, v našem primeru so vezane na Osrednjeslovensko regijo. Garancijske sheme ponujajo podjetjem garancije, s katerimi podjetja zavarujejo do 50 odstotkov vrednosti bančnega posojila.

Skladi tveganega kapitala

Takšni skladi vlagajo v podjetja z visokim potencialom rasti, čez nekaj let pa prodajo lastniški kapital nekomu drugemu. To so npr. Prvi sklad d.o.o., DTK Murka d.o.o., META Ingenium d.o.o., Skald poslovnih angelov d.o.o., Sklad tveganega kapitala Taxgroup, itd.  Dobri skladi podjetjem, v katera vlagajo, zagotavljajo tudi stalno strokovno podporo pri poslovanju. V podjetja pogosto »pripeljejo« vsaj še toliko denarja od drugih vlagateljev (posameznikov, ustanov), kot ga vložijo sama . 

Uradni register družb tveganega kapitala

Klub poslovnih angelov

Poslovni angeli so premožni posamezniki, ki so pripravljeni svoj kapital investirati v dobre podjetniške projekte, hkrati pa so z določenimi poslovnimi znanji in izkušnjami pripravljeni malemu in pogosto mlademu podjetju še dodatno pomagati pri vsakodnevnih odločitvah. Kam so pripravljeni investirati svoj denar, si lahko preberete na portalu

Program Erasmus za mlade podjetnike

Za mlade, ki si želijo začeti svojo podjetniško pot, je Evropska unija pripravila ukrep znotraj širokega programa Vseživljenjsko učenje. Na voljo so subvencije, in sicer v okviru pobude Erasmus za mlade podjetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs).

V programu lahko sodelujejo novi in izkušeni podjetniki iz vseh sektorjev dejavnosti. Novim podjetnikom je omogočeno, da se na začetku svoje poslovne poti učijo od izkušenega podjetnika, ki vodi malo ali srednje veliko podjetje (MSP) v drugi državi EU,  izkušeni podjetniki pa lahko na tak način vzpostavijo nove poslovne stike in bolje spoznajo trge v tujih državah. Ta način omogoča mladim podjetnikom, da se usposobijo za kompetentne vodje svojih podjetij pri izkušenih podjetnikih in vzpostavijo prve poslovne stike s tujino.

Programi Evropske komisije

Evropske institucije dnevno objavljajo razpise za finančno pomoč in javne razpise za podjetnike, študente, umetnike in podobno.