Javni razpisi


Ugodni mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih
Ugodni mikrokrediti so dosegljivi s pomočjo novega razpisa Slovenskega podjetniškega sklada! Ugodni mikrokrediti v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR so na voljo pod izredno ugodnimi pogoji! Ugodni mikrokrediti so na voljo podjetjem iz problemskih območij z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območij v Republiki Sloveniji, ki imajo vsaj 1 zaposleno osebo.


Spodbude za digitalno transformacijo MSP ( P4D 2019 - 2023 )
Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis »Spodbude za digitalno transformacijo MSP ( P4D 2019 - 2023 )«. Višina sofinanciranja znaša do 60% upravičenih stroškov.


SID banka – ugodno kreditiranje
Financiranje je namenjeno podjetjem vseh velikosti, ki potrebujejo sredstva za razvoj, povečanje raznovrstnosti ali izboljšanje svoje proizvodnje, procesov ali storitev. Glavne prednosti, poleg ugodne obrestne mere, so tudi ročnosti (do 9 let) in moratoriji na odplačilo glavnice (do 3 let) ter nižje zahteve pri zavarovanju kredita. Vrednost kredita lahko znaša od 10.000 eur do 10 mio eur, financira pa se lahko tudi do 100 odstotkov upravičenih stroškov.