Javni razpisi


Novi krediti za razvojne projekte SID banka
SID banka objavlja razpis za pridobitev kreditov za razvojne projekte. Skrajni roki za oddajo je 31.10.2020.


Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je objavilo razpis, rok oddaje pa je do 5. 10. 2018 do 12. ure. Namen javnega razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere. Razpis predstavlja vzvod za večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter posledično spodbuja večanje vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije.


Najavljeni razpisi do konca leta 2018
Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo nameravajo do konca leta 2018 objaviti več razpisov s področij internacionalizacije, podjetništva, konkurenčnosti in tehnologije, regionalnega razvoja ter lesarstva.


Nepovratna sredstva za mikro, mala in srednje velika podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za MSP s področja turizma. Rok za oddajo je 10. avgust 2018. Predvidena višina sredstev je 11.223.900 EUR ter višina sofinanciranja do 75% upravičenih stroškov.


Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2018
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja razpis Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2018. Roka za oddajo sta 16.7.2018 in 22.10.2018 ter višina sofinanciranja od 20 % do 45 % upravičenih stroškov.


Nepovratna sredstva v okviru iniciative EUREKA 2018
Namen javnega razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je spodbuditi slovensko delo v mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektih, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA. Rok za oddajo je 11. julij 2018, višina sofinanciranja do 50% (oz.40 %) upravičenih stroškov.


Najavljeni razpisi do poletja
Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo nameravajo do konca maja objaviti več razpisov s področij internacionalizacije, podjetništva, konkurenčnosti in tehnologije, regionalnega razvoja ter lesarstva.


Podpora za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov 2018
Namen javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podporeti naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov. Rok za oddajo je 12. september 2018 do 24. ure, predvidena je višina sofinanciranja do 45% upravičenih stroškov.


Ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih in obmejnih problemskih območjih v Sloveniji
Namen javnega razpisa Slovenskega regionalnega razvojnega sklada je zagotoviti posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih in obmejnih problemskih območjih v Sloveniji. Roki za oddajo so 31. 5. 2018, 13. 7. 2018, 31. 8. 2018, 28. 9. 2018 in 31. 10. 2018.


P70R Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih
Slovenski podjetniški je objavil razpis za neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malih in srednjih podjetij za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Rok za oddajo: 20. 4. 2018, 20. 5. 2018, 20. 6. 2018, 20. 7. 2018, 2. 9. 2018 in 20. 10. 2018 Namen razpisa


Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018 - 2019«
Namen javnega razpisa Javne agencije SPIRIT je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh mikro, malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Rok za oddajo je 9. maj 2018, predvidena višina sredstev je 1.699.998 EUR ter višina sofinanciranja do 50% upravičenih stroškov kar je maximalno 250.000 EUR.


P1 PLUS 2018 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. Kredit lahko krije do 80 % upravičenih stroškov. 20 % mora podjetje izkazati lastne udeležbe. Roki za prijavo so: 15. 3., 1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2018


Nepovratna sredstva za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa. Višina sofinanciranja je do 40% upravičenih stroškov.