Javni razpisi


Vabilo k udeležbi v mednarodnem izobraževalnem programu Vodenje izvoznega poslovanja - International Trade Management (ITM) 2019
SPIRIT Slovenija v letu 2019 nadaljuje z dvanajsto generacijo izobraževanja Vodenje za izvozno poslovanje - International Trade Management, ki ga izvajajo v sodelovanju z ITM Worldwide Foundation. Rok prijave je do 22.2.2019.


Ukrep 4.2. nepovratna sredstva za podporo v naložbe ter razvoj kmetijskih izdelkov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo razpis za nepovratna sredstva za podporo v naložbe ter razvoj kmetijskih izdelkov, katerega rok za oddajo je do vključno 29.5.2019, do 24. ure. Višina sofinanciranja je do 45% upravičenih stroškov.


Vavčer za pridobitev certifikatov
Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 1.1.2019 in traja do 30.9.2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Čas trajanje projekta je 12 mesecev. Višina sredstev, ki je na razpolago: 1.500.000,00 eur. Rok za oddajo je do porabe sredstev.


Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 1.1.2019 in traja do 30.9.2023. Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti. Čas trajanje projekta je 12 mesecev.Višina sredstev, ki je na razpolago: 1.500.000,00 eur. Rok za oddajo je do porabe sredstev.


Javno povabilo za nabor in izbor podjetniških in poslovnih dogodkov v letu 2019 v katere se bo agencija SPIRIT SLOVENIJA vključila v vlogi nacionalnega partnerja
Rok prijave: Prijave morajo prispeti na obrazcih v priponki, najkasneje do 4. februarja 2019, do 13. ure. Programska usmeritev javne agencije SPIRIT Slovenija je, da skrbi za celovito promocijo podjetništva in inovativnosti z namenom ustvarjanja pozitivne klime za razvoj podjetništva.


Nepovratna sredstva za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo razpis za nepovratna sredstva za naložbe v pred industrijsko obdelavo lesa 2018, katerega rok za oddajo je 23.4.2019 do 24. ure. Višina sofinanciranja je do 40 % upravičenih stroškov oz. od 3.500 eur do 500.000 eur.


P7R 2018 Mikrokrediti na problemskih območjih
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil razpis za P7R 2018 mikrokredite na problemskih območjih, katerega roki za oddajo so 01.2.2019, 01.3.2019, 01.4.2019, 01.5.2019, 01.6.2019, 01.7.2019, 01.8.2019, 01.9.2019, 01.10.2019.


P7 Mikrokrediti 2019
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil razpis za P7 mikrokredite, katerega roki za oddajo so vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, novembru in decembru z zadnjim rokom 19. 12. 2019.