Javni razpisi


P70R Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih
Slovenski podjetniški je objavil razpis za neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malih in srednjih podjetij za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Rok za oddajo: 20. 4. 2018, 20. 5. 2018, 20. 6. 2018, 20. 7. 2018, 2. 9. 2018 in 20. 10. 2018 Namen razpisa


Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018 - 2019«
Namen javnega razpisa Javne agencije SPIRIT je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh mikro, malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Rok za oddajo je 9. maj 2018, predvidena višina sredstev je 1.699.998 EUR ter višina sofinanciranja do 50% upravičenih stroškov kar je maximalno 250.000 EUR.


P1 PLUS 2018 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami. Kredit lahko krije do 80 % upravičenih stroškov. 20 % mora podjetje izkazati lastne udeležbe. Roki za prijavo so: 15. 3., 1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2018


Nepovratna sredstva za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa. Višina sofinanciranja je do 40% upravičenih stroškov.