Novice in dogodki

11.02.2019
Zaposlovanje na črno ter ukrepi in posledice v primeru kršitve
Kazni v zvezi z zaposlovanjem na črno so krepko visoke. Zato je pomembno, da se vsi zavedamo posledic dela in zaposlovanja na črno. Slednje predvsem velja za posameznike, ki v teh primerih niso ustrezno zavarovani in zaščiteni. Nenazadnje ima zaposlovanje na črno negativne posledice tudi za državno blagajno in razdeljevanje socialnih transferjev.

10.02.2019
Kaj prinaša sporazum med EU in Japonsko za podjetja iz Slovenije?
Pravijo, da edina prava rast podjetja v Sloveniji pomeni izvoz. Kaj torej prinaša sporazum med EU in Japonsko v tej smeri za podjetja iz Slovenije?

07.02.2019
Odgovornost gostincev za stvari gostov
Ste vedeli, da gostinci odgovarjajo za škodo, ki gostom nastane, če njihove stvari izginejo ali se poškodujejo?

06.02.2019
Nov znesek minimalne plače in izplačilo nadur
Dne 24.12. 2018 je bil objavljen Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači , ki določa nov znesek minimalne plače. Nov znesek minimalne plače od 1.1. 2019 znaša 886,63 EUR. Nov znesek minimalne plače je potrebno upoštevati za delo od 1.1. 2019 naprej.

06.02.2019
Delodajalci, delavcem lahko omejite prenos lanskega dopusta v novo leto!
Prenos lanskega dopusta je pogosta težava delodajalcev. Delavci namreč pogosto prenesejo precej lanskega dopusta v naslednje leto, kar posledično, skupaj z novim dopustom, pomeni dolgotrajno odsotnost z delovnega mesta. Vse to seveda negativno vpliva na delovni proces, pa tudi na medsebojne odnose v podjetju.

05.02.2019
Operacijski sistem Windows 7 bo v roku enega leta za podjetnike predstavljal resno varnostno tveganje
Podjetniki bodo morali biti pozorni pri uporabi starih Microsoftovih operacijskih sistemov Windows 7. Microsoft bo namreč s 14. januarjem 2020 prenehal nuditi razširjeno brezplačno podporo za Windows 7. Čeprav to za zasebne porabnike načeloma ne predstavlja velikega problema, ima to za podjetja večje posledice. Analize so pokazale, da še veliko število uporablja to različico operacijskega sistema na vsaj enem računalniku. Zadnji podatki beležijo, da je Windows 7 operacijski sistem še vedno na več kot tretjini vseh osebnih računalnikih.

04.02.2019
Trgovina z računalniško opremo kot trgovina na debelo, drobno ter kot spletna trgovina
Trgovina z računalniško opremo je lahko cvetoč posel v naslednjih nekaj letih. V tem in naslednjem letu je predvidena porast povpraševanja po prenosnih računalnikih in računalnikih s strani podjetij, zaradi prekinitve podpore različice Windows 7 operacijskega sistema. Podjetja, ki so še vedno v večji meri velik porabnik te različice, se bodo najverjetneje odločile za nakup nove naprave. Tako bodo združili investicijo z vzdrževanjem varnosti in uporabnosti. Tako je trgovina z računalniško opremo lahko nekomu, ki se je pripravljen ukvarjati s trgovino, lahko izjemna poslovna priložnost.

04.02.2019
Gradbeniki pozor! Imate sprejet pravilnik o delovnem času?
V kolikor vas zavezuje Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti, slednja od delodajalca zahteva sprejetje Pravilnika o delovnem času.

31.01.2019
Za opravljanje določenih dejavnosti podjetja je potrebno obrtno dovoljenje. Kaj to je in kje ga pridobite?
V kolikor veste, da se nameravate ukvarjati z dejavnostjo, ki je obrtna, in želite pridobiti obrtno dovoljenje boste morali pričeti postopek na Obrtno-Podjetniški zbornici Slovenije. Zakonodajno obrtne dejavnosti ureja in klasificira »Uredba o obrtnih dejavnosti«.

30.01.2019
Registracija s.p. za tujce iz tretjih držav
Registracija s.p. je omogočena tudi tujcem, ki so državljani tretjih držav. Vendar pa jim registracija še ne omogoča opravljanja dela in vključitve v obvezna socialna zavarovanja. Ne morejo se torej samozaposliti.

29.01.2019
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obljublja z razpisi bogato leto 2019
V letu 2019 bo preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na voljo gospodarstvu 249,2 mio EUR razvojnih spodbud (razpisi objavljeni v letu 2019 v višini 150,9 mio EUR ter razpisi objavljeni v preteklih letih in imajo predpisane roke za oddajo v letu 2019 v višini 98,3 mio EUR).

29.01.2019
Prihaja 200 novih zakonskih in podzakonskih predpisov – podjetniki, kako se boste znašli?
Obeta se nam vsaj 200 novih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki jih bodo v letošnjem letu morali sprejeti pristojni organi. Podjetniki, ki ste že tako pogosto izgubljeni med številnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, se boste sedaj še težje znašli brez podpore pravnikov.

25.01.2019
Vračilo dohodnine – letos 13 dni prej!
Vračilo dohodnine lahko letos prejmete kar 13 dni prej. To pa možno le, če boste olajšavo za družinske člane uveljavljali preko e-Davkov.

25.01.2019
Katere olajšave lahko uveljavljam pri napovedi za odmero dohodnine za leto 2018?
Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Obdavčeni so vsi dohodki, razen tisti, ki se ne štejejo za dohodke po Zakonu o dohodnini (dediščine, dobitki od iger na srečo …) in tisti, ki so po navedem zakonu oproščeni plačila dohodnine (otroški dodatek, dodatek za veliko družino, določene pomoči in subvencije …).

25.01.2019
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Ste neposredni uporabnik zemljišča in ste dolžni plačati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča? Uredite nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v skladu z zakonom, FURS namreč poostreno ukrepa.

24.01.2019
Brezplačna delavnica - »Postanite vidni na spletu doma in v tujini ter povečajte prodajo«, Ljubljana
Datum: 14. februar 2019, od 9. do 15. ure Kraj: Gospodarska zbornica Slovenije (dvorana E / Medetaža), Dimičeva 13, Ljubljana

24.01.2019
Informativa 2019, Ljubljana
25. in 26. januarja 2019 bo od 9. do 18. ure na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal sejem izobraževanja in poklicev - Informativa.

24.01.2019
Sporočilo za podjetja! Prihajajo enostavne spodbude malih vrednosti za MSP Posebnost spodbud: enostavnost, hitra obravnava, na voljo skozi vse leto
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) uvaja v letu 2019 nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP) – t.i. VAVČERJE. MSP-jem bo omogočil bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

24.01.2019
Brezplačna izobraževalna delavnica - »Konkurenčne prednosti, ki jih podjetjem v gradbenem sektorju, omogoča prehod v krožni gospodarski model«
Datum: 4. februar 2019, od 10. do 14. ure Kraj: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana Organizator: Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

24.01.2019
Na katere DDV novosti naj bodo pozorni izvajalci elektronskih storitev v letu 2019?
Novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1J) in Direktiva 2017/2455 sta z letom 2019, za izvajalce elektronskih storitev, prinesli določene poenostavitve poslovanja. Spremembe bodo koristne predvsem za mikro in majhne organizacije. Po novem bodo lahko zavezanci, ki se ukvarjajo s prodajo elektronskih storitev izstopili iz posebne ureditve mini VEM in od elektronskih storitev obračunavali slovenski DDV, ter izdajali račune v skladu s slovensko DDV zakonodajo. Veljale bodo tudi določene poenostavitve pri določanju kraja prejemnika elektronskih storitev. Po novem bo dovolj že en sam podatek, ki kaže na to, iz katere države EU prihaja prejemnik elektronskih storitev.

22.01.2019
Imate vse potrebne licence in dovolilnice za opravljanje dejavnosti prevozov blaga?
Zakon o prevozih v cestnem prometu med drugim določa pogoje in način opravljanja prevozov blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu.

22.01.2019
Vpis podružnice s.p. na VEM točki
Samostojni podjetniki lahko svojo dejavnost opravljajo na različnih lokacijah. Te lokacije pa morajo vpisati v register AJPES. Dislociranim enotam, kjer podjetnik redno opravlja svojo dejavnost ali več dejavnosti, rečemo podružnica (poslovna enota, obrat…).

21.01.2019
Nizko-ogljično krožno gospodarstvo predstavlja novo tržno nišo za podjetnike tudi v Sloveniji
Nizko-ogljično krožno gospodarstvo je sistem vodenja nacionalne ekonomije k tem, da neko gospodarstvo minimizira vnos naravnih virov, odpadke in emisije ter energetskih izgub. Tako se v novi dobi gospodarstva skuša prestrukturirati iz modela proizvodnje po sistemu »vzemi, izdelaj, odvrži« v bolj obstojen sistem »krožno gospodarstvo«. To vključuje pristope kot so recikliranje (recycling), »upcycling«, vzdrževanje, ponovno uporabo, po-izdelavo, popravilo in obnovo. Krožno gospodarstvo je model, ki pristopa k gospodarstvu na način, kjer novi pristopi ne zahteva sprememb kvaliteti življenja potrošnikov.

21.01.2019
Prepovedano je geografsko blokiranje pri nakupih znotraj EU
Geografsko blokiranje pri nakupih znotraj EU je prepovedano – imate na spletni strani drugače urejena pravila dostave?

17.01.2019
Pavšalni prispevki za zdravstvo 2019: Koliko bodo plačevali popoldanski s.p.-jevci?
V letu 2019 so stopili v veljavo višji pavšalni prispevki za zdravstvo. Na to so nas referente VEM točke opozorili računovodje oddelka s.p., ker se povečani prispevki za zdravstvo nanašajo na podjetnike z dopolnilno dejavnostjo (popoldanski s.p.) in tiste podjetnike, katerim v podjetju brezplačno pomaga družinski član (kratkotrajno delo) ali pa sodelujejo z osebo prek podjemne pogodbe.

16.01.2019
Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi
Za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi veljajo posebna pravila, določena v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Delodajalci se lahko zaradi različnih razlogov odločijo, da bodo enemu ali več delavcem odpovedali pogodbo o zaposlitvi. Pogodbo je mogoče odpovedati redno ali izredno. Katera vrsta odpovedi je potrebna, je seveda odvisno od okoliščin posameznega primera. V vsakem primeru pa je potrebno paziti, da bo odpoved delavcu vročena na pravilen in zakonit način.

15.01.2019
Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
Ne pozabite – do 28. februarja je potrebno oddati napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Napoved za odmero dohodnine se odda pri Finančni Upravi RS. Zavezanci za oddajo napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem so najemodajalci – fizične osebe, ki so preteklo leto oddajali premično ali nepremično premoženja v najem osebam, ki niso plačniki davka (fizične osebe). Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem je potrebno oddati do 28.2. 2019 za preteklo leto.

14.01.2019
Delodajalci – preverite javna dela za leto 2019
Delodajalci ne pozabite na Katalog programov javnih del za leto 2019, ki je objavljen na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. V okviru programa sofinanciranja stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih oseb v javnih delih za leto 2019 za izbor programov za leto 2019 je možno sodelovati od 5.12. 2018 do porabe sredstev oz. najdlje do 30.4. 2019.

09.01.2019
Vpis poslovne enote
Vpis poslovne enote podjetja, lahko zastopnik podjetja opravi na katerikoli SPOT (VEM) točki v Sloveniji, brezplačno in hitro. Na postopek mora priti osebno, s seboj pa mora imeti osebni dokument. Enak postopek na SPOT (VEM) točki je v primeru, ko želi podjetnik izbrisati poslovno enoto iz registra AJPES.

09.01.2019
Doregistracija dejavnosti je za s.p. kot tudi d.o.o. izredno enostavna
Ali veste, da je doregistracija dejavnosti za že registrirano podjetje lahko nekaj najenostavnejšega kar lahko storite? Načinov za doregistracijo dejavnosti je več – vsaj nekaj jih bomo opisali v tem prispevku.

08.01.2019
Elektronska oddaja vlog za delovna dovoljenja za državljane Bosne in Hercegovine
Delodajalci, ali veste, da lahko po novem elektronsko oddate vloge za delovna dovoljenja za prvo ali strokovno zaposlitev državljanov Bosne in Hercegovine? Elektronsko oddaja vlog za delovna dovoljenja za prvo ali strokovno zaposlitev lahko vložite na portalu e-VEM. Nekatere vloge je potrebno še vedno vložiti na upravni enoti, nekatere pa tudi preko portala eVEM oz. SPOT. Preverite ali lahko sami elektronsko oddate vlogo za delovna dovoljenja!

07.01.2019
S 1. januarjem 2019 novosti na področju družinskih prejemkov – po novem bo tudi očetovsko in starševsko nadomestilo stoodstotno
Očetovsko in starševsko nadomestilo bo s 1. januarjem 2019 stoodstotno (tako kot to velja za materinsko nadomestilo), tako da ne bo več le 90 odstotkov kot je veljalo doslej. Zgornje omejitve pri materinskem nadomestilu ne bo (bo neomejena). Pri očetovskem in starševskem nadomestilu pa bo omejeno na 2,5-kratnik povprečne plače in ne več na 2-kratnik.

04.01.2019
Odmera letnega dopusta – delodajalci, ne pozabite delavcem pripraviti odločb za leto 2019
Odmera letnega dopusta je vsakoletna obveznost vseh delodajalcev, ki jo nalaga Zakon o delovnih razmerjih.

04.01.2019
Kako odpreti turistično agencijo?
Ali radi potujete? Ali razmišljate o tem, da novo leto začnete s podjetništvom in odprete lastno turistično agencijo? Kakšni so pogoji in zahteve za odprtje turistične agencije?

04.01.2019
Ime firme
Bodoči podjetniki, ki nameravajo registrirati podjetje, pri pripravi na registracijo podjetja, slej ko prej naletijo na oviro, ki se ji reče izbira imaginarnega imena podjetja. Pri izbiri le-tega morajo bodoči podjetniki upoštevati določila 20. in 21. člena ZGD-1 in spremembe zakonodaje (ZGD-1, 8.8.2015).