Brošura: Ustvarjeno s Srcem


Naslov: Ustvarjeno s srcem, Rokodelci Srca Slovenije
Izdal: Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., Jerebova ulica 14, 1270 Litija
T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si
W: www.razvoj.si, www.srce-slovenije.si
Direktorica: Aleksandra Gradišek
Avtorji besedil: Mija Bokal, Karolina Vrtačnik in Ines Drame
Oblikovanje: Matej Zupančič, MEDIANOVA
Tisk: Tiskarna Para
Fotografije: Matej Povše, Urban Štebljaj, Luka Kos, Stane Klemenc, osebni arhiv Marine Lenček, arhiv Razvojnega centra Srca Slovenije
Naklada: 2.000 izvodov