Bojan Koželj

Lesena strešna kritina je bila na Slovenskem skupaj s slamnato kritino splošno razširjena vsaj do srede 20. stoletja, nato pa je njen obseg začel upadati zaradi uveljavljanja industrijsko izdelanih kritin. Najpogosteje so bile s klanimi skodlami ali žaganimi deskami prekrite stavbe v višje ležečih hribovskih območjih. Na Kamniškem ohranja alpsko skodlarsko in krovsko dediščino Bojan Koželj iz Stahovice, ki se s skodlarstvom ukvarja od leta 1987, ko je uradno registriral obrt. Veščine in znanje je prevzel od očeta in deda, danes mu pomagajo njegovi otroci. Dokazi njegove usposobljenosti, znanja in veščine obdelovanja lesa so številni strokovno obnovljeni kulturni spomeniki po vsej Sloveniji, zlasti cerkvenih stavbah na Koroškem in Gorenjskem, pa tudi na primer na pastirskih kočah in turističnih stavbah na Veliki planini. Družinsko podjetje se danes predstavlja na sejmih doma in v tujini, dejavni so tudi na področju učnih prikazov izdelave skodel, saj si želijo to dragoceno rokodelsko znanje prenesti na mlajše generacije. 

Kontakt:
Bojan Koželj
Skodlarstvo Bojan Koželj s. p.
Strahovica 29 a
1242 Strahovica
T: 031 652 889
E: info@skodlarstvo.si