Damjan Hribovšek

Nadaljuje tradicijo svojih prednikov, Rudolfa Schnabla in Johana Holcarja – izdelava biskvita in poslikava kamniške majolike. Pridobil si je certifikat gospodarske zbornice za izdelke domače obrti s podpisom etnologa dr. Janeza Bogataja. Za poslikavo je povabil k sodelovanju eno zadnjih slikark kamniške majolike Slavico Cvetek, ki je bila zaposlena v Eti Svit.

[vir: http://glinaila.weebly.com/sodelujo269i-v-koloniji-skleda.html, dne 21.5.2015]

 
Kontakt:
Damjan Hribovšek
Levstikova 22
1241 Kamnik

[vir: http://www.dominstil.si/articles/fotozgodbe/2059/galerija-majolka-nakupujemo-in-ocenjujemo/ , dne 21.5.2015]