Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno, keramičarstvo in papirna dekoracija

Kontakt:
Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno
Parmova 9
1270 Litija
E: dimec.milena@gmail.com