Društvo rokodelcev - Rokodelski center Moravče

Člani Društva rokodelcev Moravške doline so pravi dokaz, da smo ljudje po duši rokodelci ter da so osnovno in najboljše orodje naše roke. Na začetnih delavnicah pred 18 leti so se srečevali tisti, ki so videli priložnost za napredek in ohranjanje rokodelstva. Z obvestili od ust do ust in nekaj objavami v lokalnem časopisu ''Slamnik'', je članstvo iz leta v leto naraščalo. Z veliko začetne energije Branke Bizjan in Leonide Goropevšek, je bila v letu 1996 organizirana prva delavnica. Od takrat se je obisk delavnic, ki so potekale enkrat mesečno, venomer povečeval. Zaradi velikega zanimanja se je Društvo rokodelcev Moravške doline uradno registriralo.

Člani so prihajali in še vedno prihajajo iz ožjega ter širšega okoliša Moravč, vse do Radovljice in Radeč. Danes so prostori za delavnice že premajhni za vse, ki bi želeli priti k njim. Njihove rokodelske dejavnosti so: pletenje (košar, peharjev, slamnatih kit ali celo oblačil), izdelava jaslic, knjig, ptičjih krmilnic, zapravljivčkov, vozičkov in lesenih koles, kovinopasarske mojstrovine, sedlarski in jermenarski izdelki, mozaiki pa vse do različnih vrst veziljstva, šiviljstva, klekljanja,kvačkanja, izdelovanja peč za narodne noše, izdelovanja cvetja iz krep papirja in najlona, do peke na tradicionalen način in slaščičarstva.

Z dobrimi idejami vedno izboljšujejo svoje izdelke. Tako povezujejo znanje preteklosti s sodobno ustvarjalostno. Predstavljajo se na razstavah, sejmih, prireditvah ter v elektronskih in tiskanih medijih. Veselijo se sodelovanja z ljudmi, ki imajo radi kulturno dediščino. Radi zaidejo tudi čez mejo domače države in jo predstavijo v luči starih običajev prepletenih s sodobno umetnostjo ter domačo kulinariko. Ponosni so, da so svoje delo predstavili celo v Evropskem parlamentu.

V knjigi Rokodelci in umetniki Moravške doline so predstavljeni tudi vsi posamezniki.

Kontakt:
Branka Bizjan
T: 041 283 801
E: branka.bizjan@gmail.com