Sabina Romšak, izdelovanje cvetnonedeljskih butaric

Cvetnonedeljske butare so šopi, izdelani iz določenih vrst rastlinja in šibja. V preteklosti so jih ljudje izdelovali sami za lastne potrebe, kasneje pa tudi za prodajo meščanom in drugim. Tako je ta izdelek domače obrti postal tudi turistični spominek.

Sabina Romšak se je tega rokodelskega znanja naučila od svoje mame Ivanke, že vrsto let pa v velikonočnem času pripravlja  ustvarjalne delavnice tako za otroke, mladino, kot odrasle po vseh krajih v Sloveniji. Izdelovanje butar  v okviru delavnic organizira zato, ker želi ohranjati izdelavo cvetnonedeljskih butar v lokalni tradiciji. Za lokalno skupnost je to priložnost za medsebojno druženje in za prenos znanja na mlajše generacije. Specifične oblike butar v nekaterih krajih na cvetno nedeljo tja privabljajo tudi turiste, vplivajo na prepoznavnost kraja in so del lokalne identitete.

Izdelovanje in blagoslavljanje cvetnonedeljskih butar je stara krščanska šega, v Evropi izpričana v 9. stoletju, ki je verjetno prekrila predkrščansko obredje, povezano s svetim rastlinjem. To naj bi vplivalo na rast, plodnost ter imelo zdravilno in zaščitno moč. V ljudskem verovanju cvetnonedeljska butara velja za zaščitnico doma, domačih živali, zemljišč in pridelkov, v preteklosti pa so jo uporabljali tudi za zaščito pred uroki, za zdravljenje ljudi in živali ter v številnih letnih šegah in šegah življenjskega kroga.

 
Kontakt:
E: sabina.romsak@siol.net