Pravna obvestila

Copyright © Center za razvoj Litija, d.o.o.

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.srceslovenije.si, so last podjetja Center za razvoj Litija, d.o.o. (v nadaljevanju Center za razvoj Litija) in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja Center za razvoj Litija.

Na svojih spletnih straneh bo Center za razvoj Litija zbiral e-poštne naslove obiskovalcev za potrebe prijave na e-novice. Center za razvoj Litija se zavezuje, da bo podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih bo hranil le za interno uporabo ter jih ne bo posredoval drugim fizičnim in pravnim osebam.

Da bi preprečil nepooblaščen dostop do teh podatkov in zagotovil njihovo ustrezno uporabo bo Center za razvoj Litija uporabljal ustrezne tehnične in organizacijske postopke za njihovo zavarovanje.

Center za razvoj Litija ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Center za razvoj Litija si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na svojih spletnih straneh.