Predstavitev

Osrčje Slovenije je območje, ki se v obliki srca širi okrog GEOSSa – geometričnega središča Slovenije. Osnova je geografska umeščenost občin v središče države, a prava vsebina znamke Srce Slovenije je v spodbudah za razvoj ustvarjalnih potencialov prostora in kakovost prebivanja v njem. 

Srce Slovenije gradi svojo ponudbo na treh stebrih: turizem, naše okolje in podjetništvo.

Srce Slovenije zajema območje osrednje Slovenije vzhodno od glavnega mesta Ljubljane, in sicer občine:  
Dol pri Ljubljani, Domžale, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Radeče,Šmartno pri Litiji, Zagorje ob Savi in Trzin.

Znamka Srce Slovenije, katere lastnik in upravljavec je Center za razvoj Litija, je bila lansirana leta 2008. Uspešna vzpostavitev znamke, ki na prepoznaven način izraža identiteto sprva predvsem geografsko povezanega območja, obeta nove razvojne podvige. Občine, vključene v Razvojno partnerstvo središča Slovenije, prepoznavajo Srce Slovenije kot svojo pravo povezavo. 

Etičnost, srčnost, kakovost, edinstvenost in mreženje – to so vrednote znamke, ki temelji na družbeni odgovornosti. Koncept znamke skrbi za razvoj jasno določenega območja Slovenije, njena temeljna usmeritev pa je vračanje k osnovnim vrednotam in dobremu počutju ljudi. 

Ključni kriteriji, pod katerimi se gradi znamka Srce Slovenije, so strnjeni v:
  • kakovost (v skladu z obstoječimi standardi in shemami za vsako izbrano kategorijo),
  • geografsko pripadnost (sedež dejavnosti oz. delovanja/ pridelovanja/ ustvarjanja v geografskem območju Srca Slovenije),
  • trajnostni sonaravni razvoj (v skladu z uradno definicijo),
  • zagotovitev doživetja (edinstvenost, vsebinska zaokroženost) in
  • pripravljenost za aktivno udeležbo pri razvijanju znamke Srce Slovenije (sodelovanje pri razvoju, nadgradnji, promociji vsebin …).
Projektna pisarna za upravljanje znamke Srce Slovenije, je ključnega pomena za razvoj znamke. Delo pisarne se povezuje z interdisciplinarno sestavljenim strokovno-upravljavskim svetom, ki s projektnim pristopom udejanja zastavljene cilje.

Izdanih je bilo več publikacij, med katerimi so se posebej pomembni zemljevidi z označenimi in opisanimi pomembnimi turističnimi točkami v Srcu Slovenije, knjižica Namigi za doživeta potepanja po Srcu Slovenije, katalog Vse, kar vabi v Srce Slovenije z zbrano turistično ponudbo območja ter koledar Utrip prireditev, kjer so po mesecih zapisane vse pomembnejše prireditve in dogodki v Srcu Slovenije. Izdana je bila tudi pravljica domačinke Darinke Kobal z naslovom Radovedni vrabček Čivi v Srcu Slovenije, v kateri oživlja zgodbe devetih krajev iz osmih občin na območju Srca Slovenije. Danes je najbolj brana otroška knjiga iz Modrijanove založbe.

Sejemske predstavitve 
so ključne za pritegnitev pozornosti turistične javnosti in drugih javnosti. Srce Slovenije se je s svojo celovito ponudbo že večkrat predstavilo na sejmu Alpe-Adria: Turizem in prosti čas v Ljubljani, na Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni ter na številnih lokalnih sejmih in prireditvah na območju Srca Slovenije. 

Vzpostavljanje in ohranjanje trdnih povezav s podjetniškimi in z drugimi razvojnimi partnerji, ki na inovativen in osebno angažiran način uresničujejo vizijo znamke Srce Slovenije.  Center za razvoj Litija podpira veliko civilnih in podjetniških pobud. 

Abrahamov ključ Srca Slovenije je projekt, ki je nastal na pobudo razvojnega partnerja Jožeta Kosa. Leta 2009 se je v Srcu Slovenije prvič in organiziral celodnevni izlet za slavljence. Projekt je imel tudi donatorsko noto: s srečanjem so bila zbrana sredstva za nakup novih orgel na Polšniku. V okviru projekta so se v letu 2010 zbirala sredstva za otroke v rejniških družinah, v letu 2011 pa je poudarek projekta, ki ga vodi Mihael Bellis, na prelomnicah v življenju.  

90 dni kolesarjenja za zeleni rekord Zemlje je projekt kolesarja Radovana Skubica - Hilarija, ki je poleti 2010 po območju Srca Slovenije in tudi zunaj njega prekolesaril skupaj več kot 25 tisoč kilometrov. Projekt, namenjen ozaveščanju ljudi o pomembnosti ohranjanja planeta Zemlja, je povezal 20 občin. Center za razvoj Litija je projekt podprl tudi zaradi ekološkega ozaveščanja mladih – v izvedbo so se vključili številni šole in vrtci. 

Živa voda iz Srca Slovenije je projekt Naravnega zdravilnega gaja Tunjice, ki je razvojni partner Srca Slovenije. Drago Vrhovnik je svojo ustekleničeno živo vodo s posebnimi lastnostmi opremil z znamko Srce Slovenije. Živa voda iz Tunjic je tako prvi tržni produkt, ki promovira to destinacijsko znamko. 


UPORABA ZNAMKE SRCE SLOVENIJE:
Pred uporabo znaka Srce Slovenije je potrebno pridobiti soglasje lastnika zaščitene znamke. Po sklepu županov partnerstva lahko vse organizacije znamko "V Srcu Slovenije" v promocijske namene uporabljajo brezplačno, pod pogojem, da občina, kjer ima organizacija sedež, sofinancira izvajanje programa Razvojnega partnerstva središča Slovenije. Ob uporabi je potrebno upoštevati pravilno uporabo znamke, ki je določena s priročnikom celostne grafične podobe. Vse partnerje prosimo, da pred izvedbo (tiskom) pošljejo predogled uporabe logotipa V Srcu Slovenije v potrditev. 

Za vse informacije v zvezi z uporabo znaka Srce Slovenije lahko pokličete na telefonsko številko: 01 - 896 27 17 ali pišete na 
ana.savsek@razvoj.si

Če želite uporabljati znamko "V Srcu Slovenije", nam pošljite izpolnjen obrazec: Vloga za pridobitev dovoljenja za uporabo znamke Srce Slovenije (na naslov Center za razvoj Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija). 

Pravila za uporabo znaka in logotipa si lahko preberete v CGP priročniku - Navodilih za nosilce znamke

Za lažje razumevanje znamke si preberite priročnik Smernice za upravljanje z znamko Srce Slovenije.