Skip to main content

Kmetije v Srcu Slovenije

Kmetijstvo gospodarska dejavnost, ki je izjemnega družbenega pomena.