Skip to main content

Domžale

Občina Domžale velja za prostor zadovoljnih ljudi. Nastala je iz nekdanjih 4 vasi (Spodnje Domžale, Zgornje Domžale, Stob in Študa), v katerih so se ljudje ukvarjali s kmetijstvom, furmanstvom, mlinarstvom in žagarstvom, kasneje pa zlasti s slamnikarstvom. Po slamnikih so bile Domžale nekoč znane po vsej Evropi! To dediščino ohranja Slamnikarski muzej Domžale, Menačekova domačija pa ponuja srečanja z drugimi obrtniškimi tradicijami in etnološko dediščino. Pomembna prednost Domžal je lega ob Kamniški Bistrici ob kateri poteka zelena rekreacijska os, v bližini so dostopne in dobro označene tudi druge zelene točke in poti. Na območju Domžal deluje največje slovensko poletno gledališče na prostem (Studenec), zanimanje zbujajo tudi slovite cerkve v Grobljah, Krtini in Dobu.

www.domzale.si