Skip to main content

Mengeš

Mengeš, ki leži na območju ljubljanske kotline ob vznožju hriba Gobavica, je že stoletja znano po različnih domačih obrteh, še posebej po izdelavi glasbil. Med znamenitostmi občine Mengeš izstopajo trije gradovi, med katerimi je najpomembnejši Grad Jablje. Najdragocenejši umetnostni spomenik je cerkev Sv. Mihaela v Mengšu, ki se med drugim ponaša s Plečnikovo krstilnico in spovednico. Območje privlači ljubitelje narave, ki najdejo številne posebnosti ob mokrišču Planik, priložnosti za rekreacijo pa ob Cegvanškem bajerju, v Športnem parku Topole, na sprehodu po drevoredu stoletnih lip od Mengša do Domžal ali na vzponih na Mengeško kočo na Gobavici ter na Dobeno. 

www.menges.si
www.td-menges.si 

Mengeš - grad Jablje