Skip to main content

Albuminska skuta

Albuminska skuta

Sirarstvo Sešlar - Franc Sešlar

Podlipovica 6

1411 Izlake

Albuminska skuta

Številka certifikata: 0031-2016

Albuminska skuta je pridelana je iz domačega senenega nepasteriziranega mleka in nastane v procesu izdelave sira. Proizvedena je po načelih ekološkega in biodinamičnega kmetovanja.

PR-0043-KTZ_Sirarna_Seslar_Albuminska_skuta

Sirarna Sešlar, Franc Sešlar

Na kmetiji Sešlar se z ekološkim kmetijstvom ukvarjajo od samih začetkov certificiranja v Sloveniji (leta 1999), izpolnjujejo pa tudi standarde sistema Demeter. Osnovna kmetijska dejavnost je reja krav molznic, domače mleko pa Franc Sešlar mlajši predela v odlične mlečne izdelke. Sire tržijo na kmetiji ter v specializiranih trgovinah z ekološko pridelano hrano.