Skip to main content

Cerkev sv. Andreja, Moravška dolina

Cerkev sv. Andreja, Moravška dolina

Župnijski urad Moravče

Trg svobode 14, 1251 Moravče

  • T: +386 (0)1 723 10 55

Na kraškem svetu severno od strme grape rečice Rače v Moravški dolini se nahaja cerkev sv. Andreja z dolgo tradicijo in bogato zgodovino, povezano s Turki, na kar kažejo ostanki protiturškega tabora.

Dobro utrjeni zvonik je bil osrednja točka utrdbe in glavni obrambni objekt iz časa protiturških taborov. Postavljen je ločeno od cerkve - z njo je povezan v nadstropju z mostovžem, po katerem je dostop na kor. Cerkev je zgrajena deloma v poznogostkem in deloma v poznobaročnem slogu. Pomembne so freske v prezbiteriju, ki med drugim prikazujejo  prizore iz Kristusovega pasijona in upodobitev Lova na enorožca – Zaprtega vrta. V začetku 16. stol. jih je naslikal  Mojster Leonard in so ena največjih srednjeveških poslikav na Slovenskem.

Mimo cerkve sv. Andreja vodi Učno sprehajalna pot Rača, ki vas vabi, da na območju zahodno od Moravč spoznate stavbno, sakralno in drugo dediščino ter doživite naravne lepote neokrnjene pokrajine, ki ji je dala pečat človekova iznajdljivost.

GPS: N 46°08'15" / E 14°42'36"