Skip to main content

Cerkev sv. Ane, Tunjice

Cerkev sv. Ane, Tunjice

Župnija Tunjice

Tunjice 9, 1241 Kamnik

Na grebenu nad vasjo Tunjice, z izjemno kuliso Grintovcev v Kamniških planinah, se daleč naokrog razgleduje baročna lepotica, romarska cerkev sv. Ane, ikona slovenskega baroka.
Cerkev je posvečena sv. Ani, ki se ji že stoletja priporočajo zlasti dekleta in žene s priprošnjo za rodnost in blagoslov družin. Romarska pot je zelo obiskana še danes, zlasti na god sv. Ane, 26. julija.

Prvotna cerkev je bila gotska z enim zvonikom in obzidjem protiturškega tabora. Zaradi številnih romarjev je sčasoma postala premajhna, zato so jo podrli in na istem mestu postavili današnjo baročno lepotico z dvema stolpoma in kupolasto krito ladjo. Izgradnjo cerkve je vodil in financiral komendski župnik Peter Pavel Glavar. Cerkev je grajena po vzoru katedrale sv. Neže v Rimu. Pri gradnji je poleg obrtnikov iz Mengša in Kamnika sodelovalo tudi več kot 100 pruskih ujetnikov. Da so lahko postavili tako veliko cerkev, so morali hrib znižati za 3 metre. Med gradnjo je Peter Pavel Glavar med vogalne kamne vzidal relikvije svetih mučencev Jukundina in Kolumbana, prinešenih iz Rima. Že leta 1796 pa so iz Rima prinesli relikvije sv. Peregrine. Iz Komende je relikvije nosilo 14 deklic, starih 14 let. Za primerjavo je zanimiv podatek, da so sv. Peregrino mučili in ubili, ko ji je bilo prav tako 14 let.

Tunjice imajo dve naravni posebnosti. Zanimivi so fosili v kamnini peščenega laporja iz miocenskega obdobja, poseben pa je tudi  Naravni zdravilni gaj z izvirom žive vode in energetskimi centri.

GPS: E 46°13'53" / N 14°34'40"