Skip to main content

Domačija Smrčkov brlog, center naravnega otroštva, zdravega odraščanja in optimalnega napredka, Litija

Domačija Smrčkov brlog, center naravnega otroštva, zdravega odraščanja in optimalnega napredka, Litija

Dunja Požaršek, Niki Janežič

Sitarjevška 59

1270 Litija

- Izvajajo različne tečaje konjeništva – terapevtsko pedagoško jahanje kot podpora v procesu soočanja z učnimi težavami (govorno-jezikovne motnje, nemirnost, avtizem, dispraksija, jecljanje, čustvene in vedenjske težave…), rekreativno jahanje kot obliko aktivnega preživljanja prostega časa, športno-tekmovalno jahanje na najvišjem nivoju western disciplin.

- Organizirajo zeliščarske delavnice izdelovanja domačega mila, krem in mazil ter čajnih mešanic posušenih zelišč.

- Odpadnemu materialu in embalaži skušajo vdihniti novo življenje in z izdelovanjem povsem uporabnih, estetsko mikavnih izdelkov sledijo motu domačije.

- Umetniško kovaštvo – izdelki so unikatni, ročno kovani, lahko oblikovani tudi po vašem naročilu.

Na domačiji ponujajo: poni vrtec, konjeniške tečaje, rojstnodnevne zabave, team building, tabore in počitniške delavnice, izobraževanja in usposabljanja s področja konjeništva, zeliščarstva, recikliranja, terapije s pomočjo živali, tehnične, naravoslovne dneve, družinske jahalne urice

Ponudba:

Spodbujanje sonaravnega bivanja, zeliščarstvo in reciklaža odpadne embalaže ter razvoj konjeništva kot terapevtske, rekreativne in športno-tekmovalne dejavnosti.