Skip to main content

Ekološka sadjarska kmetija Kašnik, Lukovica

Ekološka sadjarska kmetija Kašnik, Lukovica

Sašo in Ana Kašnik

Vrba 16

1225 Lukovica

Sadjarska zgodba na kmetiji Kašnik se je pripravljala nekaj let preden so zasadili prvi nasad.
To je bil velik izziv za prej izključno živinorejsko kmetijo. Zaradi veselja do sadjarstva in vse večje osveščenosti do okolja in zdravja, so kmetijo v celoti preusmerili v ekološki način pridelave. Na površini 2,6 ha imajo posajenih 6000 sadik jablan, v katerih prevladuje sorta TOPAZ. Nekaj je tudi sorte OPAL in MERKUR. Nasad je pokrit s protitočno mrežo.
Kmetija ima hladilnico za lastno kapaciteto pridelka.
Ekološka jabolka prodajajo na domu v Vrbi pri Lukovici. Ker so blizu Domžal in Ljubljane, se njihov krog kupcev iz leta v leto povečuje. Z jabolki oskrbujejo tudi bližnje vrtce in šole.
Zaradi načina pridelave imajo ekološki certifikat, njihovi pridelki pa se ponašajo z izbrano kakovostjo.
Njihov moto je živeti z naravo in pridelovati zdravo ekološko hrano.

Ponudba:

  • ekološka jabolka