Skip to main content

Golčaj in cerkev sv. Neže, Blagovica

Golčaj in cerkev sv. Neže, Blagovica

Župnija sv. Petra

Blagovica 9, 1223 Blagovica

Cerkev sv. Neže na Golčaju je najstarejša cerkev v Črnem grabnu. Ponaša se tudi z najstarejšim zvonom v Črnem grabnu. Le-tega je leta 1423 naredil zvonarski mojster Anton v Benetkah. To je sedaj mali zvon. Če je bil zvon narejen za golčajsko cerkev, pomeni, da je le-ta stala že v začetku 14. stoletja. Pisno se cerkev prvič omenja v popisu cerkva iz leta 1526. V času turških vpadov je bila ena najbogatejših. Za potrebe vojne proti Turkom je morala dati šest renskih goldinarjev, kelih in dve srebrni čaši.

V času jožefinskih reform so cerkev zaprli. Nihče ne ve, kdaj so v njej ponovno začeli maševati. Do začetka 2. svetovne vojne je ob cerkvi na vrhu prisojnega golčajskega pobočja stala tudi mežnarija. Le-to so med vojno požgali, cerkev pa je bila poškodovana. Cerkev je bila do obnove leta 1993 v zelo slabem stanju. Najprej so na pobudo župnika obnovili zvonik, kasneje pa celotno cerkev. Pri obnovi so restavrirali tudi lesen kasetiran poslikan strop, ki ga dr. Nataša Golob datira v čas okrog leta 1680. Ustno izročilo pravi, da je cerkev pripadala graščini na Limbarski gori. Ko pa je trdnjava propadla, so si cerkev lastili belneški gospodje.

GPS: N 46°10′15″ / E 14°48′24″