Skip to main content

Jablaniška dolina, Šmartno pri Litiji

Jablaniška dolina, Šmartno pri Litiji

Društvo za razvoj podeželja LAZ, Jablaniška dolina

Zg. Jablanica 1, 1275 Šmartno pri Litiji

Slikovite vasi ob desnem bregu reke Save, ob Jablaniškem potoku in ob potoku Reka so neločljivo povezane z naravo. Tu je v območju Natura 2000 zaščiteno bivališče netopirjev, v Jablaniškem potoku živi piškur-obloustek, ob Savi domujejo ogrožene ptice, kakršna je npr. žagarica.

Značilno podobo pokrajine ustvarjajo travniški sadovnjaki. Poleg znamenitih cerkva je tod mogoče najti kaščo, toplar in tradicionalno sušilnico sadja. V dolini sta tudi pomembni arheološki najdišči Roven in Cvenger.

GPS: N 46°02'30'' / E 14°52'24''