Skip to main content

Korenje

Korenje

Kmetija Andrej Šimenc, Pr' Pečnikar

Zaboršt 12

1262 Dol pri Ljubljani

Korenje

Številka cerifikata: 0041-2016PR
Številka prijavitelja: 0030-2016

PR-0041-KTZ_Kmetija_Andrej_Simenc_Korenje

Kmetija Andrej Šimenc, Pr' Pečnikar

Na Pečnikarjevi kmetiji pridelujejo zelo širok nabor sezonske zelenjave. Leto se začne z vzgojo sadik v rastlinjaku iz katerih nato zrastejo od zgodnje solate in redkvic, poletnih paradižnikov in paprike pa vse do buč in zelenjave za ozimnico. Pri pridelavi zelenjave sledijo načelom integrirane pridelave.