Skip to main content

Lončena skleda za žgance

Lončena skleda za žgance

Majda in Tomo Kraker

Kraker d.o.o.

Videm 11 Č, 1262 Dol pri Ljubljani

Lončena skleda za žgance

Številka cerifikata: 0037-2016RO
Številka prijavitelja: 0013-2016

Skleda za žgance je ročno izdelana iz gline, na lončarskem vretenu, žgana in glazirana. Primerna za serviranje raznih kuhanih in mlečnih jedi. Tradicionalna oblika z navznoter zavihanim robom ima poseben, praktičen pomen. Navznoter zavihan rob nam omogoča, da polno žlico jedi pritisnemo - otremo - ob notranji rob, s tem jed malo potlačimo na žlico. Zaradi tega nam ne pada hrana, na primer žganci, iz žlice. To posebnost smo podedovali od naših prednikov, velja jo ohraniti, pa še prav nam pride.

Izdelek ima certifikat o neoporečnosti in primernosti za stik s hrano.

Cena: 5,00 EUR,
Cena - večja dimenzija: 10,00 EUR

RO-0037-KTZ_Kraker_Skleda za zgance

Majda in Tomo Kraker, lončarstvo

...​