Skip to main content

Mokrišče Planik, Mengeš

Mokrišče Planik, Mengeš

Občina Mengeš

Mokrišče ob vznožju Dobenega, vključeno v Natura 2000, preseneča z mokrotnimi travniki, gozdnimi sestoji črne jelše, nizkim barjem in potoki. Tu lahko opazujemo številne vrste metuljev, dvoživk, plazilcev, kačjih pastirjev in evropsko pomembnih zavarovanih rastlin.

GPS: N 46° 08' 37'' / E 14° 31' 09''