Skip to main content

Pisava za trnič

Pisava za trnič

Anica Ahčin

Mali Hrib 6

1219 Laze v Tuhinju

Pisava za trnič

Številka cerifikata: 0009-2016RO
Številka prijavitelja: 0005-2016

Pisave za trniče so izdelane ročno iz lipovega lesa. Vsaka ima drugačen vzorec in so unikati.

Cena: 12,00 EUR

Pisava za trnič - replika

Številka cerifikata: 0010-2016RO
Številka prijavitelja: 0005-2016

Pisave so podolgovati leseni pečatniki z vrezanimi simboli in okraski. Vsak rezbar na svoji pisavi pusti svojevrsten pečat, zato pa je vsak trnič malce drugačen. Original pisave za trnič hrani Mestni muzej Kamnik.

Cena: 12,00 EUR

RO-0009-KTZ_Anica_Ahcin_Pisava_za_trnic

Anica Ahčin, rezbarjenje

Rezbarjenje kot estetsto oblikovanje lesa sodi v sam vrh umetnostne obrti. S posebnim občutkom za les in estetiko se te dejavnosti loteva tudi Anica Ahčin iz Tuhinjske doline. Toplina lesa jo privlači že od otroštva, ko ji je oče približal to lepo dejavnost. 

Anica rezbari že več kot 20 let. Obnovila ali na novo izdelala je številna božja znamenja, okvirje, svečnike in vhodna vrata, v zadnjem času pa so ji ljub izziv tudi pisala za sir trnič z Velike Planine. V njenih rokah se najpogosteje znajde mehak lipov les, pa tudi hrast, oreh, kostanj in bor. Izdelek začne z idejnim načrtom, ki ga prezrcali na les. Pri rezbarjenju si pomaga z različnimi dleti, noži, žagami, rezili, vtiskali in batom (kladivom). Na koncu izdelke zaščiti z olji ali lakom, nekatere tudi pozlati.