Skip to main content

Sveti Miklavž nad Savo

Sveti Miklavž nad Savo

Župnija Moravče

Trg svobode 14, 1251 Moravče

Ob reki Savi bi lahko našli veliko število cerkva, ki so posvečene sv. Miklavžu. Ne gre za naključje, saj je bil sv. Miklavž zavetnik čolnarjev in splavarjev. Ena od Miklavževih cerkva, morda celo najpomembnejša med njimi, stoji na vrhu nad reko Savo. Po ustnem izročilu naj bi jo zgradili že v drugi polovici 15. stoletja prav brodarji, ki so tovorili blago po reki. Zaradi izjemne razgledne lege so to cerkev nekdaj imenovali čuvar zgornje Save. Brodarji so menili, da se jim ne more nič zgoditi, vse dokler vidijo cerkev. Cerkev naj bi požgali Turki, zato so domačini novo postavili na manj dostopnem kraju nad vasjo, na mestu, kjer naj bi bil prvotno poganski tempelj.

Cerkev je obokana, ima pravokotno ladjo in plitek prezbiterij. Osrednje mesto v cerkvi predstavlja veliki oltar sv. Nikolaja, ob katerem sta v tronu kipa sv. Ambroža in sv. Avguština, na zunanji strani stebrov pa sv. Jožef z golobčki in sv. Luka Evangelist. Stranska oltarja sta posvečena sv. Luciji ter Nedolžnim otročičem. Freske še niso odkrite, bile pa naj bi zelo stare, iz 15. stoletja.

Na vrhu sv. Miklavža se bomo naužili lepega razgleda, tukaj si lahko spočijemo oči v čudovitih sončnih vzhodih in zahodih.

GPS:  N 46°08'09" / E 14°44'38"