Skip to main content

Vaška situla

Vaška situla

Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a

Situla iz Vač je najstarejši staroslovenski simbol iz obdobja na prehodu iz 6. v 5. stoletje pred našim štetjem. Odkrita je bila v vasi Vače, blizu geometričnega središča Slovenije, na izjemno pomembnem arheološkem najdišču iz železne dobe. Situlo hrani Narodni muzej Slovenije, na mestu, kjer je bila najdena, pa je postavljena njena povečana replika. Ogled Vač združite z obiskom Geossa – geometričnega središča Slovenije!

GPS: N 46° 07' 05'' / E 14° 50' 40''