Skip to main content

Vaško jedro Trzin

Vaško jedro Trzin

Turistično društvo Kanja Trzin

Ljubljanska cesta 12 F, 1236 Trzin

Trzin ima izredno pestro zgodovino, ki sega že v mlajšo kameno dobo. To nam dokazujeta kamnita sekirica, ki so jo našli v trzinskem kamnolomu, in arheološko najdišče na hribu Onger. Skozi Trzin je vodila rimska cesta Emona-Celeia, o čemer pričajo izkopanine, ki potrjujejo, da je bil kraj poseljen tudi v rimski dobi.

Trzin je znan po bitkah, ki so se odvijale na poljih ob mostovih vse od turških vpadov, med vojno s Francozi v času Napoleona, med prvo in drugo svetovno vojno in med osamosvojitveno vojno leta 1991. V okolici Trzina je deloval tudi najznamenitejši in najgrozovitejši rokovnjač Dimež. Veliko Trzincev se je ukvarjalo z mesarstvom. Iz te tradicije izhaja znamenita trzinska klobasa.

Kulturna dediščina kraja je izredno bogata. Med pomembnejšimi so: kamnito kužno ali mrliško znamenje, leseni kozolci, vrsta domačij in stare trzinske gostilne. Vse znamenitosti kraja se nahajajo ob treh vzporednih cestah: Jemčevi cesti, Mengeški cesti, Ulici Za hribom, pa tudi Habatovi ulici in ob Ljubljanski cesti. Gre za predel na prisojni strani Ongra, njegovi vzhodni strani in za območje Zareber, južno od Ongra. V tem jedru je nekaj večjih kmetij. Kako gospodarijo, jih po ljudskem izročilu, z Ongra, nadzoruje Ajdovska deklica.