Skip to main content

Vezen laneni prtič »Kruh s peharjem«

Vezen laneni prtič »Kruh s peharjem«

VDC Zagorje ob Savi

Cesta 9. avgusta 59 c

1410 Zagorje ob Savi

Vezen laneni prtič »Kruh s peharjem«

Številka cerifikata: 0008-2018-0001
Številka prijavitelja: 0042-2018RO

Vezen laneni prtič

Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, unikatne vezenine in inovativna darila

Zasavski VDC je samostojen, javni socialnovarstveni zavod in sodi med neprofitne organizacije. Opravljajo socialnovarstvene storitve in programe z in za 120 odraslih invalidnih oseb (duševno in telesno prizadeti) iz občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Litija in Šmartno pri Litiji.

Ena njihovih najpomembnejših vrednot in aktivnosti je delo. Invalidom je ustvarjanje dodane vrednosti z izdelavo inovativnih, kakovostnih ročnih izdelkov v ponos in pomembno prispeva k občutku njihove lastne vrednosti. Z razvojem in prodajo unikatnih izdelkov, ki temeljijo na vezeninah, darilni embalaži iz valovite lepenke ter unikatnih personaliziranih darilih z zgodbo, pridobivajo sredstva za nagrade in športne, kulturne, družabne aktivnosti, ki povečujejo kakovost življenja zasavskim invalidnim osebam.