Skip to main content

Zgornja Jablanica

Zgornja Jablanica

Društvo za razvoj podeželja LAZ

Zg. Jablanica 1, 1275 Šmartno pri Litiji

Zgornja Jablanica je gručasto naselje v Posavskem hribovju. Vasica se je pričela razvijati vzporedno s starim rudarstvom, ki sega še v rimsko dobo. Sredi polja med Zgornjo in Spodnjo Jablanico izvira Jablaniški studenec s pitno vodo, kjer so perice še v 70-letih prejšnjega stoletja izpirale perilo. Nekateri pravijo, da je voda zdravilna. Ob izviru raste vodna kreša, t. i. bobonk. V vasi vedo povedati, da so ga nekoč rezali v zimskih mesecih in jim je nadomeščal solato. Številni dvojni kozolci in gospodarska poslopja z mojstrsko obdelavo iz Levstikovega časa pričajo o rodovitnosti tega območja. Prebivalstvo je vedrega značaja in ima velik smisel za petje in ohranjanje kulturne dediščine. Po predhodni najavi se vam tudi predstavijo.

Na vzpetini stoji cerkev sv. Ane. Njena današnja oblika je baročno zasnovana z letnico 1755 na glavnem portalu. Če pri kašči sredi vasi zavijemo desno ob Jablaniškem potoku, nas naravoslovna učna pot po treh kilometrih pripelje do EKO kmetije Bancerle.

Vas je zaradi domovanja netopirjev vključena v mrežo varovanih območij Natura 2000.

GPS:  N 46°02'32" / E 14°52'24"