Uroš Ribič

Uroš Ribič iz Polšnika izhaja iz podjetniške družine, kar ga je spodbudilo, da se je tudi sam odločil za samostojno podjetniško pot. Sledil je namreč stopinjam očeta Vladimirja, dolgoletnega podjetnika, ki mu je dajal zgled in ga je navdušil za podjetništvo. Podjetje Terra-in je Uroš ustanovil leta 2003, dejavnost pa je usmerjena na gradnjo telekomunikacijskih, predvsem optičnih omrežij. Njihov posel zajema pripravo idejnih zasnov, projektov, pridobitev služnostnih pravic in soglasij, gradbena in montažna dela, prodajo storitev in vključevanje naročnikov.

Uroš Ribič Terra-in

 

Trenutno je v njegovem podjetju, ki ima sedež na Polšniku, kar 12 zaposlenih. Sam pravi, da je domače okolje specifično zaradi podhranjenosti na področju kvalitetnih širokopasovnih povezav, izvedba izboljšav pa je žal v največji meri odvisna od investicij operaterjev telekomunikacij.

Ključ za uspeh podjetja je po njegovem mnenju v sposobnosti prilagajanja zahtevam in željam naročnikov. Njihovi zaposleni pogosto obiskujejo sejme v tujini in se seznanjajo z novimi tehnologijami za telekomunikacijska omrežja, s čimer prispevajo k lastnemu razvojnemu procesu. Na Polšniku Uroša opisujejo kot človeka, ki razume pomen povezovanja in je vedno pripravljen sodelovati tudi pri akcijah v korist domačega kraja.

Kaj vas je navdihnilo za lasten posel?
Prevelika pasivnost in stagnacija v nekdanji službi ter iskanje novih izzivov. V sebi sem čutil potencial in energijo za posel. Malo pa so k temu pripomogli tudi geni. Pravijo namreč, da imamo Ribiči »posel v krvi«, saj svoji podjetji vodita tudi brat in sestra.

Kakšno vlogo je imel Center za razvoj Litija ob začetku vaše poslovne poti?
Ko sem ustanavljal podjetje, so me usmerjali in pomagali pri pripravi poslovnega načrta. Nudili so mi pomoč pri vavčerskem svetovanju in pridobitvi sredstev za samozaposlitev, ki so na začetku prišla še kako prav. Zmeraj sem dobil prave informacije. Menim, da je tovrstna ustanova v veliko pomoč tako začetnikom, kot tudi že utečenim podjetnikom. Pomembno je namreč, da pravočasno dobiš prave informacije.

Katera izkušnja v poslovnem svetu vas je največ naučila oziroma najbolj obogatila?
Definitivno prva uspešna prijava na razpis. Šlo je za odkupovanje zemljišč za traso avtoceste na enem izmed že zgrajenih odsekov. To je bil dokaz, da lahko tudi mala podjetja konkurenčno nastopajo na slovenskem trgu, če le nudijo kvalitetne storitve. Od takrat se naše podjetje redno prijavlja na razpise in dokaj uspešno pridobiva posle.

Kakšna je vaša formula za uspeh in kakšno je vaše poslovno vodilo?
Vsak novopečen podjetnik mora imeti jasno izdelano vizijo. Če se viziji doda vztrajnost in trma je to prava formula za uspeh. Poslovno vodilo pa je, da ni nobena stvar nemogoča, kajti tako ali tako se učimo vse življenje.

S čim se razvijate, kako skrbite za lasten razvojni proces?
Z našimi kadri se redno udeležujemo »coachingov« skupinskega timskega dela. Pomembno je tudi sprotno izobraževanje, predvsem na področju telekomunikacij, kjer se tehnologije spreminjajo tako rekoč dnevno. Posebej smo ponosni na osvojitev nove tehnologije Gpon, ki v tujini že nadomešča klasična FTTH omrežja. Gre za povsem novo tehnologijo, ki zelo poceni izgradnjo omrežij. Na primer do enega večstanovanjskega objekta ni potrebno več zagotavljati toliko optičnih vlaken, kot je stanovanj, ampak se celoten objekt lahko poveže le preko enega vlakna, ki preko pasivnega filtra napaja vsa stanovanja v bloku. Naša vizija je, da bomo v bližnji prihodnosti v enem od slovenskih krajev prvi uporabili in implementirali to tehnologijo.

Zakaj so po vašem mnenju podjetniki pomembni za družbo?
Najbolj pomembno je ustvarjanje novih delovnih mest. Poleg tega smo posebej ponosni, kadar zaganjamo neko novo omrežje, ki ljudem nudi boljše širokopasovne povezave. V zadnjem letu smo zaključili dva takšna projekta. Šlo je za izgradnjo omrežja na področju Občine Komen in Občine Postojna in sicer na podeželju. Se pravi da smo »informacijsko avtocesto« pripeljali na področja, kjer prebivalci niso imeli možnosti kvalitetnih internetnih povezav. Obe Občini sta za izgradnjo teh omrežij pridobili sredstva iz EU skladov.

Kako razumete povezavo podjetnika z lokalnim okoljem - se čutite vpeti vanj in na kakšen način ste aktivni na področju družbene odgovornosti?
Vsak podjetnik je na nek način povezan z lokalnim okoljem. Poseben primer smo Polšničani, kjer imamo registriranih veliko podjetij. Z nekaterimi zelo dobro sodelujemo. Družbena odgovornost? Vsekakor - v obliki podpore različnim društvom in prireditvam.

Kaj bi svetovali nadebudnim podjetnikom, ki začenjajo svoje prve podjetniške korake?
V današnjem poslovnem svetu moraš biti pogumen, hiter, drzen in malo nor.

Kakšen je vaš pogled za naprej – kakšna bo vaša smer razvoja in rasti?
Optimističen. Dela je zaenkrat dosti. Vsekakor se bomo pričeli obračati tudi na tuje trge. Ne bi pa radi postali preveliki in okorni.