Urban Grošelj

Urban Grošelj iz Litije je pred tremi leti prevzel vodenje podjetja Agrolit d.o.o.. Ukvarjajo se predvsem s proizvodnjo in trgovino na področju bio prehranjevanja in zaščite rastlin. Urban izhaja iz podjetniške družine, v posel pa je vpet že od malih nog.

Straša sta namreč že pred 27 leti prvič registrirala dejavnost ter pričela z izdelovanjem betonskih montažnih kompostnikov in toplih gred. Zaradi narave dela - prenašanja težkih bremen in posledično poškodb, sta starša zavila na pot kemije.  Začetki so bili skromni in brez osnovnih sredstev, pri delu pa so sodelovali vsi družinski člani, saj je bila s tem optimizirana stroškovna plat poslovanja. Delo je na začetku potekalo doma v kurilnici, z odgovornostjo, kvaliteto in zanesljivostjo, na čemer so temeljile vrednote staršev, pa je mala obratovalnica pridobivala čedalje več naročil.

Danes njihovo podjetje s sedežem v Litiji proizvaja preko 150 proizvodov lastne blagovne znamke na področju prehrane in zaščite rastlin, enoloških sredstev in kemikalij. Posel obsega tudi trgovinski del, ki ga sestavlja osem maloprodajnih enot, razpršenih po celotni Sloveniji, med njimi tudi v Litiji. Trenutno je v podjetju zaposlenih 37 ljudi. Urban pravi, da v maloprodajnih enotah po Sloveniji praviloma zaposlujejo posameznike iz lokalnih okolij, saj oni najbolje poznajo lokalne specifike, hkrati pa na ta način lahko tudi najbolje predstavljajo podjetje v svojih okoljih.

Urbanova starša kot ustanovitelja podjetja sta že upokojena, vendar sta v podjetje s svojimi izkušnjami in pogledi še vedno močno vključena. Sam pravi, da je ključna tudi podpora žene, sin pa mora kot najmlajši včasih potrpeti. Zaveda se namreč, da je cena, ki jo mora kot vodja sprejeti, tudi to, da mu delo v podjetju pogosto vzame več kot le 8 ur dnevno.

Urban Groselj

Kaj vas je navdihnilo za lasten posel?

Odgovor bo v mojem primeru nekoliko drugačen. Podjetje ima tradicijo in naslednja točka v rasti podjetja je poleg ustanavljanja, druga, morda še pomembnejša prelomna točka. To je prenos vodenja podjetja na mlajšo generacijo. Neuspeh v tem delu podjetje pokoplje. Sam sem bil vpet v podjetništvo že od petnajstega leta dalje. Tudi izobraževal sem se v tej smeri. Prevzeti vodenje podjetja v rasti ni enostavna zadeva, ker se vse napake potencirajo.

Kakšno vlogo je imela podjetniška VEM točka v Litiji (oziroma Center za razvoj Litija) na vaši poslovni poti?

Center za razvoj lahko v izobraževanju podjetnikov stori veliko. Tudi med tistimi, ki že imajo formalno izobrazbo. Vedno lahko izveš kaj novega. Sam sem se v začetku tega veliko posluževal. Res pa je, da pride do preraščanja in vedno je potrebno znanje pridobivati še drugje.

Kakšna je vaša izobrazba in katera izkušnja v poslovnem svetu vas je največ naučila oziroma najbolj obogatila?

Po študiju podjetništva, sem dodatno znanje pridobival še na Esbjerg Business Academy na Danskem. Sedaj pripravljam magistrsko delo iz managementa. Praktične izkušnje sem ves čas pridobival v našem podjetju pod mentorstvom očeta.

Mislim, da z znanjem pokažeš svojo vrednost, ko pride do ključnih odločitev. Predvsem, ko moraš odločiti o stvareh, ki so strateškega pomena za prihodnost podjetja. Odločitev je lahko samo pravilna ali nepravilna. Vmesne poti ni. Vpliva tako na širše, kot tudi ožje okolje, v prvi meri pa na vse zaposlene in njihove družine. Ko se zavedaš veličine takšnih odločitev, si lahko le vesel da imaš »orodje«, ki ti zmanjša verjetnost napačne odločitve.

Pridobivanje izkušenj je včasih povezano tudi z neuspehi. Mladi smo morda včasih preveč naivni, saj želimo dobro. Cel svet pa ne funkcionira tako. Sam sem nekoč plačal delo vnaprej, potem pa ni bilo izvedeno. Zadeva še danes ni rešena. Sedaj take stvari raje petkrat premislim.

Kakšna je vaša formula za uspeh in kakšno je vaše poslovno vodilo?

Formula za uspeh je imeti in pridobiti čim več znanja, biti delaven, imeti sposobnost delati tudi po 12 ur na dan, delo pa ti mora biti v veselje. Pomembna je tudi vztrajnost. Vsega ne smeš gledati samo skozi dobiček. Veselje je tudi, če ti kaj, kar si si zamislil, uspe. Rezultati pridejo potem sami od sebe. Naše vodilo je že zelo dolgo slogan podjetja, ki ga prevzemam: »Vaš uspeh, skupno veselje.«

UG

S čim se razvijate, kako skrbite za lasten razvojni proces?

Z rastjo podjetja je sorazmerna tudi potreba po novem znanju. Že sama želja po uspehu in dobrem delu te vodi, da si pripravljen na nenehno izobraževanje in dodaten osebnosti razvoj.

Zakaj so po vašem mnenju podjetniki pomembni za družbo?

Mislim, da je za družbo bolj pomembno podjetniško razmišljanje. Podjetniki imamo v osnovi »vgrajeno« formulo niveliranja prihodkov nad stroški. In to na kateremkoli področju. Če spremljamo trenutno dogajanje v državi, bi lahko hitro ugotovili, da mnogim primanjkuje podjetniškega duha. Na koncu zaradi tega »zapitek« plačujemo vsi državljani.

Kako razumete povezavo podjetnika z lokalnim okoljem - se čutite vpeti vanj in na kakšen način ste aktivni na področju družbene odgovornosti?

Vsak podjetnik lahko lokalnemu okolju s svojim delom veliko prispeva. Naj bodo to nove zaposlitve ali pa kot pomoč raznim organizacijam. Za prvo je potrebna rast podjetja, drugo pa lahko dosežeš šele na nivoju, kot ti samo poslovanje podjetja omogoča pomagati pomoči potrebnim.

Kaj bi svetovali nadebudnim podjetnikom, ki začenjajo svoje prve podjetniške korake?

V prvi meri morajo verjeti vase. Vsi začetki so težki in kdor v prvi meri ne verjame vase in svoje idejo, ne bo prišel daleč. Pripraviti se morajo na odrekanje marsikateri stvari. Biti podjetnik v začetni fazi še ne pomeni, da boš živel lažje in z manj dela. Naj jih ne zaslepi občutek, da so ob prvem dobičku uspešni in da bo tako tudi v prihodnje. Prvi zaslužen kapital naj vložijo nazaj v posel, ter s tem izboljšajo svojo konkurenčnost, pa naj bo to boljši stroj ali vložek v znanje. Le tako bodo na dolgi rok konkurenčni in uspešni. Vse ostalo pride z leti samo od sebe.

Kakšen je vaš pogled za naprej – kakšna bo vaša smer razvoja in rasti?

Sledili bomo naši viziji, ki je zasnovana na vzpostavitvi stabilnega podjetja, ki bo sposobno slediti ter prispevati k razvoju na področju bio prehranjevanja in zaščite rastlin, ter pri tem ohraniti naravo ekološko nedotaknjeno.